tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Technikum
Technikum
Technik informatyk
Napisał Sekretariat   
Środa 12 marca 2014

 


TECHNIK INFORMATYK

Rozszerzenia: matematyka, informatyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski


Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

EE.8.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.9.  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i  bazami danych.
Praktyki zawodowe – 8 tygodni

 

 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i bardzo poszukiwany na rynku pracy. W związku z błyskawicznym rozwojem branży powstało wiele specjalizacji związanych z tym zawodem i ciągle powstają nowe. Należą do nich takie profesje jak: programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron www oraz osoba, która składa i przygotowuje sprzęt komputerowy do użytku.

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w:

  • punktach serwisowych (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
  • działach obsługi informatycznej każdej firmy,
  • obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych,
  • działach obsługi graficznej wydawnictw,
  • działach obsługi marketingowej firm,
  • projektowaniu i administrowaniu stron www,
  • sklepach komputerowych oraz dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 
Technikum: Technik informatyk
To jest klasa dla Ciebie!


Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 11 kwietnia 2017 )
Czytaj całość...
Technik hotelarstwa
Napisał Sekretariat   
Środa 10 kwietnia 2013

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 Rozszerzenia: geografia, język angielski.
Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

     Po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (a na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej). 

Technik hotelarstwa znajduje zatrudnienie na wielu stanowiskach w obiektach świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne w kraju i za granicą. Zajmuje się też obsługą wszelkiego rodzaju imprez, takich jak: kongresy, konferencje, targi i bankiety. Przygotowuje odpowiednie dla gości zestawy usług, przy świadczeniu których wykorzystuje m.in.: znajomość języków obcych, szeroką wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii, nowoczesne techniki public relations i różnorodne formy reklamy.

 

Technikum: Technik hotelarstwa
To
jest klasa dla Ciebie!

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 1 maja 2017 )
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Napisał Sekretariat   
Środa 10 kwietnia 2013

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  GASTRONOMICZNYCH

Rozszerzenia: język angielski, biologia.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

 TG.7.  Sporządzanie potraw i napojów

 TG.16.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

       Technikum żywienia i usług gastronomicznych stworzone jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu i przedsiębiorczych. Uczniowie zdobywają umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

     Technikum kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych, obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw. Szkoła posiada  dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

  Absolwent potrafi przygotować oferty różnych zakładów gastronomicznych, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:

·         we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),

·         na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych

·         w obiektach zbiorowego żywienia (stołówki, domy opieki…),

·         w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

·         w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

·         w organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług żywieniowych, cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

      Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach związanych z żywieniem i dietetyką, zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem, promocją i marketingiem usług.


Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych
To
jest klasa dla Ciebie!


 

Ostatnia aktualizacja ( Środa 12 kwietnia 2017 )
Technikum pojazdów samochodowych
Napisał Sekretariat   
Środa 10 kwietnia 2013

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

W technikum pojazdów samochodowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Wraz z rozwojem tej dziedziny wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców.

Zaletą tego kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów zmieniającej się techniki samochodowej. Kształcący się w tym zawodzie stają się specjalistami z dziedziny diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Młodzież przygotowuje się szczególnie w zakresie diagnostyki mechanicznych podzespołów samochodu, naprawy wyposażenia elektryczno-elektronicznego oraz prowadzenia warsztatu samochodowego.

 Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

- salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
- warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
- stacjach diagnostyki pojazdów;
- zajezdniach i bazach transportowych;
- firmach przewozowych i kurierskich;
- firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
- firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

   

Technikum: Technik pojazdów samochodowych

To jest klasa dla Ciebie!

Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 11 kwietnia 2017 )
Czytaj całość...
Technik budownictwa
Napisał Sekretariat   
Środa 10 kwietnia 2013

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych.

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 Praktyki zawodowe – 4 tygodnie

 

 


Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 11 kwietnia 2017 )
Czytaj całość...
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
4107922