tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Oferta ponadpodstawowa arrow BSI-stopnia
BSI-stopnia
Oferta Branżowej Szkoły I-stopnia
Napisał Sekretariat   
Czwartek 4 kwietnia 2013

 

 

Lp.

Zawód

Język

1.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Język angielski

2.

Kucharz

Język angielski

3.

Elektryk

Język angielski

4.

Cukiernik

Język angielski

5.

Sprzedawca

Język angielski

     

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Piątek 31 marca 2017 )
Branżowa Szkoła I stopnia
Napisał Sekretariat   
Czwartek 1 stycznia 1970
 
To jest klasa dla Ciebie!

Zdjęcie: Zasadnicza szkoła zawodowa: Cukiernik.

Branżowa Szkoła I-stopnia:  CUKIERNIK

Kwalifikacja w zawodzie:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Cukiernik zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych, takich jak: czekolada, karmelki, praliny, pomadki, galanteria cukiernicza, ciasteczka, ciasta, lody, a także wyrobów z karmelu, marcepanu.   

Absolwenci mogą podejmować pracę w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze (ciasta, wyroby czekoladowe i cukierki, lody, pieczywo cukiernicze), w  marketach, hurtowniach spożywczych. Mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Szkoła umożliwia uczniom zdawanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz  egzaminu czeladniczego, który daje uprawnienia do otworzenia własnej firmy w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Uczniowie mogą odbywać płatne praktyki w zakładzie cukierniczym.

 Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Masz zdolności manualne? Od dziecka twoją pasją było pomaganie mamie przy pieczeniu makowców, serników czy biszkoptów? Masz ochotę na pracę, która daje bardzo duże możliwości założenia własnego biznesu? Zostań CUKIERNIKIEM.

CUKIERNIK TO OSOBA, KTÓRA:

·         jest sprawna manualnie,

·         ma poczucie estetyki,

·         jest pomysłowa,

·         ma podzielność uwagi,

·         cechuje się wysoką higieną osobistą,

·         ma dobry zmysł smaku i powonienia.

 

 

       To jest klasa dla Ciebie!  


Zdjęcie: Zasadnicza szkoła zawodowa: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Branżowa Szkoła I-stopnia:  MONTER ZABUDOWY I  ROBÓT  WYKOŃCZENIOWYCH  W  BUDOWNICTWIE

Kwalifikacja w zawodzie:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter  zabudowy  i  robót  wykończeniowych  w  budownictwie  to  robotnik wykwalifikowany o bardzo wszechstronnych umiejętnościach.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montowanie systemów suchej zabudowy,

·         wykonywanie robót malarskich,

·         wykonywanie robót tapeciarskich,

·         wykonywanie robót posadzkarskich,

·         wykonywanie robót okładzinowych.

Tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie  uczeń zdobywa  po zrealizowaniu trzyletniego cyklu kształcenia i zdaniu egzaminów z kwalifikacji w zawodzie.                                                                         

Perspektywy zatrudnienia:

  W wyniku realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych uczeń jest dobrze przygotowany do wykonywania wyuczonego zawodu. Może pracować w firmach budowlanych  i remontowo-budowlanych. Może również założyć własną działalność gospodarczą.

    To jest klasa dla Ciebie!  


 
Zdjęcie: Zasadnicza szkoła zawodowa: Kucharz

 

  Branżowa Szkoła I-stopnia: KUCHARZ

Kwalifikacja w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w 3-letniej szkole dla absolwentów gimnazjów i  umożliwia  uzyskanie  potwierdzenia umiejętności zawodowych po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         przechowywanie żywności,

·         sporządzanie potraw i napojów,

·         ekspedycja potraw i napojów.

Predyspozycje kandydata:

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, zainteresowania zawodem, życzliwości, uprzejmości, uczciwości,  umiejętności pracy w zespole, umiejętności, podejmowania decyzji,  samodzielności,  odpowiedzialności,  kreatywności,  dyskrecji,  łatwości komunikowania się z otoczeniem, spostrzegawczości i podzielności uwagi.

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące  się  prowadzeniem  działalności  gastronomicznej,  przede  wszystkim restauracje,  kawiarnie,  hotelowe  zakłady  gastronomiczne,  bary  szybkiej obsługi, pensjonaty,   domy   wczasowe,   restauracje   na   statkach   i   promach.   Kucharz   jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych  przez  zakłady  pracy  czy  w  przedsiębiorstwach  zajmujących  się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

To jest klasa dla Ciebie!  

 

Zdjęcie: Zasadnicza szkoła zawodowa: Elektryk.

 

   Branżowa Szkoła I-stopnia: ELEKTRYK

Kwalifikacja w zawodzie:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny w których nie potrzebna była by energia elektryczna. Czy wyobrażasz sobie swój świat bez energii elektrycznej? Na pewno Nie, bo jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych form energii w przyrodzie. Zawód elektryka to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.

Elektryk może zajmować się:

·         naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

·         naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych,

·         wykonaniem instalacji elektrycznych,

·         układaniem  kabli i podłączaniem urządzeń elektrycznych oraz czuwaniem nad ich poprawną pracą,

·         naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

 

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

To jest klasa dla Ciebie!  Znalezione obrazy dla zapytania sprzedawca zdjęcia


Branżowa Szkoła I-stopnia:  SPRZEDAWCA

Kwalifikacja w zawodzie:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek - człowiek. W zawodzie tym istotne jest kształtowanie następujących postaw i nawyków: uczciwości, komunikatywności, spostrzegawczości, odpowiedzialności, zamiłowania do porządku, dbałości o własny wygląd. W czasie procesu edukacji uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlowej, poznają zasady prowadzenia działalności handlowej sklepów.

Zadania zawodowe sprzedawcy:

·           przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży,

·         wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Nauka trwa 3 lata. Przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

Absolwenci najczęściej są zatrudniani na stanowisku sprzedawcy, kasjera lub kasjera–sprzedawcy w placówkach wielkopowierzchniowych oraz niewielkich sklepach i hurtowniach. Absolwent branżowej szkoły  może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

Sprzedawca może podejmować pracę w punktach:

·         handlu detalicznego,

·         handlu hurtowego,

·         sprzedaży akwizycyjnej,

·         sprzedaży usług,

·         samodzielnie prowadzić małą firmę handlową.

To jest klasa dla Ciebie!  

 


Ostatnia aktualizacja ( Środa 20 marca 2019 )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
4307412