tarcza header image
Start arrow Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne
ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Napisał Sekretariat   
Wednesday, 09 November 2016

 

LP NAZWISKO I IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN SALA

1.

Baj Anna

w-f

Zajęcia w siłowni szkolnej

wtorek

14.20-15.05

siłownia

2.

Capik Ewa

matematyka

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

II LOb

III LOa/d

81

3.

Cenkała Katarzyna

w-f

wos

edb

Zajęcia wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie.

czwartek

12.40-13.25

35

4.

Czuj Mariusz

historia

Przygotowanie do konkursów, zajęcia wyrównawcze

z historii. „IN POSTERUM”

czwartek

14.20-15.05

3

5.

Czuj Agnieszka

biblioteka

Szkolny Klub Wolontariusza


biblioteka

6.

Dyduch Jolanta

przedmioty zawodowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa

środa 14.20-15.05

IV TH

36

7.

Dyśko Grażyna

matematyka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

III LOb

IV Ti

33

8.

Holaczuk Renata

j. polski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego języka polskiego

„Niesceniczny ruch artystyczny”

III LOb

59

9.

Holaczuk Wiesław

historia

Wychowanie patriotyczne w ramach działalności Młodzieżowego Koła Przyjaciół AK


38

10.

Horszczaruk Małgorzata

matematyka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

IV Tps

81

11.

Jastrzębska Jolanta

matematyka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

3 LOj

63

12.

Kalenik Urszula

j. rosyjski

Zajęcia przygotowujące do matury z języka rosyjskiego

Przygotowanie do konkursów i olimpiady z języka rosyjskiego.

Środa 14.20-15.05

Kl III LO i IV T

chętni uczniowie

41

13.

Kalinowski Marcin

j. angielski

Zajęcia z mówienia i pisania z języka angielskiego poziom rozszerzony

poniedziałek

14.20-15.05

40

14.

Kapica Małgorzata

religia

Przygotowanie do konkursów


23

15.

Karpiuk Halina

biblioteka

Koło Przyjaciół Biblioteki


biblioteka

16.

Kędzierska Joanna

przedmioty zawodowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji B18, B30, B33

czwartek

14.20-15.05

Kl. II, III, IV TB

83

17.

Kloc Joanna

j. angielski,

przedmioty zawodowe

zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T12

wtorek

14.15-15.05

Kl. III i IV TH

81

18.

Kochan Elżbieta

j. rosyjski

Zajęcia przygotowujące do matury

czwartek

13.30-14.15

60

19.

Kostka Małgorzata

przedmioty zawodowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

wtorek

15.15-16.00

klasy TŻ

84

20.

Kratiuk Magdalena

j. niemiecki

Koło języka niemieckiego

Piątek

14.20-15.05

56

21.

Kryjak Grzegorz

w-f

Piłka siatkowa chłopców

wtorek

14.20-15.05

duża hala

22.

Kusiuk Renata

matematyka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

IV Tż/h

35

23.

Kuśmirek Mariusz

w-f

Gimnastyka chłopców

poniedziałek

15.00-16.30

mała sala

24.

Lewczuk Albert

j. angielski

Język angielski, poziom rozszerzony

Ćwiczenia w mówieniu – egzamin ustny

„IN POSTERUM”

Kl. III LO b, IV Ti, IILO d

poniedziałek 14.20-15.05

czwartek 14.20-15.05

63

40

25.

Łukaszewicz Anna

j. polski

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej

z języka polskiego

czwartek

14.20-15.05

II LO b/d, II LOj

57

26.

Mikulska-Mazurek Agnieszka

j. niemiecki

Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

środa

14.20-15.05

40

27.

Oleniak Małgorzata

wos, historia

Przygotowanie do konkursów

cały rok

biblioteka

28.

Opalińska-Jarząbek Beata

j. angielski

Samorząd Szkolny.

cały rok

biblioteka

29.

Oreńczuk Eugeniusz

przedmioty zawodowe

zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w zawodzie cukiernik

Środa

13.30-14.15

III c/z

12

30.

Puchalska Marzena

j. polski

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego języka polskiego

„IN POSTERUM”, „Niesceniczny ruch artystyczny”

III Ti

IV Ti

58

31.

Pytka Irena

fizyka, matematyka

Zajęcia dodatkowe z matematyki

II LOd

34

32.

Repa Karol

w-f

Rytm, muzyka, taniec

sobota

16.00-18.00

duża hala

33.

Repa Karol

w-f

Pływanie dziewcząt i chłopców.

wtorek, czwartek

20.00-21.00

pływalnia MOSiR

34.

Rojek Mariola

chemia

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii

wtorek

14.20-15.05

III LOd

91

35.

Sidoruk Dariusz

w-f

Piłka siatkowa chłopców

wtorek

14.20-15.05

duża hala

36.

Sidoruk Mirosława

j. polski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego języka polskiego

IV Tps

IV Tż/h

21

37.

Sidoruk Zbigniew

j. polski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego języka polskiego

III LOj

60

38.

Smoliński Andrzej

w-f

Zajęcia na ściance wspinaczkowej

środa

14.20-15.05

hala sportowa

39.

Sołtys Edyta

j. angielski

Praca z uczniem zdolnym

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego

II LO a –środa 9.50-10.35

 

III LOb- czwartek 13.30-14.15

biblioteka

5

40.

Stadnik Jadwiga

geografia

Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów

poniedziałek

14.20-15.05

II LOj

39

41.

Trendak Izabela

j. angielski

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego

Zajęcia przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego

środa 14.20-15.05 II LOa/b, III Ti

piątek, 13.20-14.15

5

42.

Trociuk Małgorzata

biologia

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii

czwartek 14.20-15.05 III LOd

1

43.

Trociuk Mirosław

fizyka

Koło Astronomiczno-Astronautyczne.

czwartek

17.00-19.00

89

44.

Wiśniewska Dorota

w-f

Piłka siatkowa dziewcząt

poniedziałek, środa 14.20-15.30

duża hala

45.

Wólczyńska Renata

biologia

przedmioty zawodowe

Przygotowanie do matury z biologii

Przygotowanie do konkursów i olimpiad,

Szkolne Koło Bioetyczne

piątek 14.20-15.05

2

46.

Wysokiński Andrzej

w-f

Koszykówka chłopców i dziewcząt

wtorek, czwartek

15.30-17.00

duża hala

47.

Wysokiński Andrzej

w-f

Zajęcia w siłowni szkolnej

poniedziałek, wtorek, czwartek

17.00-18.00

siłownia

48.

Matczuk Krzysztof

przedmioty zawodowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B06

piątek 11:45-12:30

warsztaty W5

49.

o Zaufal Szymon

religia

Koło religioznawcze

wtorek 12:40-13:25

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 30 November 2017 )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
4073093