tarcza header image
Start arrow Projekty arrow Projekt "Szansa na karierę zawodową"
Projekt "Szansa na karierę zawodową"

Projekt realizowany jest przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcących  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie (Partner 1.) i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (Partner 2.). Jego celem jest zapoznanie 142 Uczniów/Uczennic z 3 szkół Włodawy ze specyfiką pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do sprostania oczekiwaniom pracodawców pod względem umiejętności zawodowych i interpersonalnych dzięki praktykom i stażom letnim.

Filtr     Kolejność     Wyświetl # 
 Data Tytuł Autor Odsłony
Thursday, 27 March 2014 Harmonogramy wyjazdów na praktyki od marca Sekretariat 1135
Wednesday, 29 January 2014 Harmonogram od lutego do marca Sekretariat 1087
Wednesday, 08 January 2014 Nowe harmonogramy Sekretariat 1150
Wednesday, 18 December 2013 Szansa na karierę - informacje o projekcie Sekretariat 1143
Friday, 13 December 2013 Harmongoram 14 grudnia Sekretariat 1086
Tuesday, 19 November 2013 Harmonogramy busów korekty Sekretariat 1115
Friday, 15 November 2013 Harmonogram busów do końca grudnia Sekretariat 1154
Friday, 08 November 2013 Harmonogram praktyk uczniowskich Sekretariat 1267
Friday, 08 November 2013 Ogłoszenie - odzież Sekretariat 1134
Wednesday, 06 November 2013 Harmonogram 16 listopad Sekretariat 1581
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TG i TŻ Bida Sekretariat 1733
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TUG TG Locomotiva Sekretariat 1567
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TI COB Sekretariat 1491
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TI LUBCAR Sekretariat 1576
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TPS LUBCar Sekretariat 1554
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe TPS SABAT Sekretariat 1432
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe - TB Sekretariat 1212
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe- Hotel Vanilla Cafe TH i TG Sekretariat 1498
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki miejscowe SOSW Sekretariat 1044
Wednesday, 06 November 2013 Praktyki zamiejscowe kucharz SOSW Sekretariat 1114
Monday, 07 October 2013 Pliki do pobrania w ramach projektu "Szanasa na karierę zawodową" Sekretariat 1435
 
<< Pierwsza < Poprzednia 1 Następna > Ostatnia >>
Wyniki 1 - 21 z 21
 • Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim  ( 3 pozycji )
    

   

  Tytuł projektu: Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
  Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
  Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
   
  Oś priorytetowa: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
  Numer i nazwa działania: RPLU.12.04.00. Kształcenie zawodowe
  Umowa o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0034/16-00
  Okres realizacji projektu: od 2017-07-03 do 2019-08-31
  Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
   
  Wartość projektu: 963 495,38 zł
  Dofinasowanie: 867 145,83 zł
  Wkład UE: 818 971,07 zł
  Wkład własny: 96 349,55 zł
   
  Krótki opis projektu:
  Cele Projektu jest dostosowanie kształcenie zawodowego uczniów z Powiatu Włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w dwóch szkołach zawodowych Powiatu
  Włodawskiego do 31 VIII 2019r.
  Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy 2 szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
  nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu włodawskiego, poprawa warunków nauczania w dwóch szkołach zawodowych w powiecie włodawskim.
  Cele zostaną zrealizowane poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli ( studia podyplomowe, szkolenia) współpracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażeni pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie.
  Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu w/w szkół. Rezultatem będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.
 • Modrzak Szkołą Sukcesu Zawodowego  ( 5 pozycji )

  NASZA SZKOŁA I PROJEKT

  • Promuje humanistyczny system wartości;
  • Zapewnia właściwie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
  • Zawsze traktuje ucznia podmiotowo i partnersko;
  • Pomaga każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości;
  • Kreuje mądrego i dobrego obywatela, wyrastającego z polskiej tradycji;
  • Propaguje partnerstwo i współpracę między uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły i społecznością lokalną;
  • Jest świadoma faktu, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie;
  • Pomaga zdobywać wiedzę, pozwalającą każdemu uczniowi znaleźć swoje miejsce w życiu;
  • Zawsze stawia na jakość.
  Projekt ,,Modrzak -szkołą sukcesu zawodowego" idealnie wpisuje się w realizowaną przez szkolę misję, w ramach której cała szkolna społeczność pracuje wspólnie na rzecz rozwoju młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie nie tylko jako przyszli pracownicy, ale także jako aktywni obywatele.

  MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

  W ramach projektu 80 uczniów ZSZ nr 1 we Włodawie odbędzie staże w greckich;przedsiębiorstwach. w ramach 2 mobilności w małych grupach.
  • 3 grupy w październiku 2017 15 os. z kierunku technik hotelarstwa, 15 os. z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 os. kierunku technik informatyk;
  • 3 grupy w marcu 2018 15 os. z kierunku technik hotelarstwa 15 os. z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 os. kierunku technik informatyk.
 • Programuj u siebie  ( 3 pozycji )
 • Wolontariat  ( 1 pozycji )

  "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju"

  Z radością informujemy, że nasza szkoła pozytywnie przeszła rekrutację i została zakwalifikowana do projektu "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez stowarzyszenie Talent. Stowarzyszenie TALENT zajmuje się tworzeniem warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie, odkrywaniem, wspieraniem i promowaniem talentów, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Stowarzyszenie wspiera młodych ludzi, których pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa. Szczegółowe informacje na stronie www.talent.edu.pl.

 • PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny  ( 1 pozycji )
  Nasza szkoła została wybrana i bierze udział w innowacyjnym projekcie pn.: PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
 • Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania  ( 1 pozycji )
 • Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń  ( 2 pozycji )
 • Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego  ( 1 pozycji )
 • In Posterum  ( 2 pozycji )
 • Zestawy interaktywne dla szkół  ( 1 pozycji )
 • MUM  ( 1 pozycji )
 • Akademia Kompetencji Kluczowych  ( 2 pozycji )
 • modernizacja  ( 3 pozycji )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
Najlepsi
ePUAP2
ePUAP

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
3745243