tarcza header image
Start arrow Projekty arrow Modrzak Szkołą Sukcesu Zawodowego
Modrzak Szkołą Sukcesu Zawodowego

NASZA SZKOŁA I PROJEKT

• Promuje humanistyczny system wartości;
• Zapewnia właściwie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
• Zawsze traktuje ucznia podmiotowo i partnersko;
• Pomaga każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości;
• Kreuje mądrego i dobrego obywatela, wyrastającego z polskiej tradycji;
• Propaguje partnerstwo i współpracę między uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły i społecznością lokalną;
• Jest świadoma faktu, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie;
• Pomaga zdobywać wiedzę, pozwalającą każdemu uczniowi znaleźć swoje miejsce w życiu;
• Zawsze stawia na jakość.
Projekt ,,Modrzak -szkołą sukcesu zawodowego" idealnie wpisuje się w realizowaną przez szkolę misję, w ramach której cała szkolna społeczność pracuje wspólnie na rzecz rozwoju młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie nie tylko jako przyszli pracownicy, ale także jako aktywni obywatele.

MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu 80 uczniów ZSZ nr 1 we Włodawie odbędzie staże w greckich;przedsiębiorstwach. w ramach 2 mobilności w małych grupach.
• 3 grupy w październiku 2017 15 os. z kierunku technik hotelarstwa, 15 os. z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 os. kierunku technik informatyk;
• 3 grupy w marcu 2018 15 os. z kierunku technik hotelarstwa 15 os. z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 os. kierunku technik informatyk.
Filtr     Kolejność     Wyświetl # 
 Data Tytuł Autor Odsłony
Poniedziałek 16 lipca 2018 Modrzak - szkołą sukcesu zawodowego Sekretariat 598
Czwartek 5 kwietnia 2018 Praktyki w Grecji Sekretariat 537
Sobota 28 października 2017 Europejskie doświadczenia Modrzewiaków Sekretariat 497
Poniedziałek 16 października 2017 Z praktyk w Grecji Sekretariat 444
Wtorek 26 września 2017 Strzał w sukces Sekretariat 475
Wtorek 8 sierpnia 2017 Modrzak szkołą sukcesu zawodowego Sekretariat 463
Środa 21 czerwca 2017 Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu dla młodzieży kształcącej się w zawodzie tech. inf. Sekretariat 549
 
<< Pierwsza < Poprzednia 1 Następna > Ostatnia >>
Wyniki 1 - 7 z 7
 • Aktywny Modrzak - mobilny uczeń  ( 1 pozycji )

  Nasza szkoła realizuje kolejny projekt praktyk zagranicznych! Inicjatywa pt. Aktywny Modrzak – mobilny uczeń realizowana jest w ramach Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

 • Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim  ( 1 pozycji )
 • Modrzak na rynek pracy!  ( 6 pozycji )
 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego  ( 4 pozycji )
     
  Tytuł projektu: Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
  Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
  Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
   
  Oś priorytetowa: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
  Numer i nazwa działania: RPLU.12.04.00. Kształcenie zawodowe
  Umowa o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0034/16-00
  Okres realizacji projektu: od 2017-07-03 do 2019-08-31
  Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
   
  Wartość projektu: 963 495,38 zł
  Dofinasowanie: 867 145,83 zł
  Wkład UE: 818 971,07 zł
  Wkład własny: 96 349,55 zł
   
  Krótki opis projektu:
  Celem Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów z Powiatu Włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w dwóch szkołach zawodowych Powiatu Włodawskiego do 31 VIII 2019r.   
  Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy 2 szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu włodawskiego, poprawa warunków nauczania w dwóch szkołach zawodowych w powiecie włodawskim.   
  Cele zostaną zrealizowane poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia) współpracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażeni pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie.
  Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu w/w szkół. Rezultatem będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.
 • Programuj u siebie  ( 3 pozycji )
 • Wolontariat  ( 1 pozycji )

  "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju"

  Z radością informujemy, że nasza szkoła pozytywnie przeszła rekrutację i została zakwalifikowana do projektu "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez stowarzyszenie Talent. Stowarzyszenie TALENT zajmuje się tworzeniem warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie, odkrywaniem, wspieraniem i promowaniem talentów, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Stowarzyszenie wspiera młodych ludzi, których pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa. Szczegółowe informacje na stronie www.talent.edu.pl.

 • PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny  ( 1 pozycji )
  Nasza szkoła została wybrana i bierze udział w innowacyjnym projekcie pn.: PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
 • Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania  ( 1 pozycji )
 • Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń  ( 2 pozycji )
 • Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego  ( 1 pozycji )
 • In Posterum  ( 2 pozycji )
 • Projekt "Szansa na karierę zawodową"  ( 21 pozycji )

  Projekt realizowany jest przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcących  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie (Partner 1.) i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (Partner 2.). Jego celem jest zapoznanie 142 Uczniów/Uczennic z 3 szkół Włodawy ze specyfiką pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do sprostania oczekiwaniom pracodawców pod względem umiejętności zawodowych i interpersonalnych dzięki praktykom i stażom letnim.

 • Zestawy interaktywne dla szkół  ( 1 pozycji )
 • MUM  ( 1 pozycji )
 • Akademia Kompetencji Kluczowych  ( 2 pozycji )
 • modernizacja  ( 3 pozycji )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5843830