tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Sekretariat   
Monday, 11 May 2009

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ...

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia (godzina rozpoczęcia)

Data zakończenia (godzina zakończenia)

1.

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji ­dyrektorzy szkół.

 

do 01. 04. 2009

2.

Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

25. 05.2009 godz. 8.00

12.06.2009 godz. 14. 00

3.

Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru).

25. 05.2009 godz. 8. 00

12.06.2009 godz. 14. 00

4.

Weryfikacja dostarczonych podań.

25. 05.2009

17. 06. 2009 godz. 12. 00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

15. 06. 2009

16. 06. 2009

6.

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

17. 06. 2009

18. 06. 2009 godz. 14. 00

7.

Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

17. 06. 2009

19. 06. 2009 godz. 15. 00

8.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).

12. 06. 2009

19. 06. 2009 godz. 15. 00

9.

Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym).

 

24. 06. 2009 godz. 12. 00

10.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

19. 06. 2009 godz. 10. 00

24. 06. 2009 godz. 12. 00

 

11.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach kandydatów.

19. 06. 2009 godz. 10. 00

26. 06. 2009 godz. 12. 00

12.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru).

30. 06. 2009 godz. 12. 00

13.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30.06. 2009 godz. 12. 00

02. 07. 2009 godz. 13. 00

14.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

02. 07. 2009 godz. 14. 00

15.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

03. 07. 2009

07. 07. 2009 do godz. 12.00

16.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

7. 07. 2009 od godz. 12. 00

17.

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.

8.07.2009

31.08.2009

Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
Najlepsi

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Powiat włodawski
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
3665076