tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Informacje ogólne arrow Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 11 maja 2009

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ...

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia (godzina rozpoczęcia)

Data zakończenia (godzina zakończenia)

1.

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji ­dyrektorzy szkół.

 

do 01. 04. 2009

2.

Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

25. 05.2009 godz. 8.00

12.06.2009 godz. 14. 00

3.

Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru).

25. 05.2009 godz. 8. 00

12.06.2009 godz. 14. 00

4.

Weryfikacja dostarczonych podań.

25. 05.2009

17. 06. 2009 godz. 12. 00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

15. 06. 2009

16. 06. 2009

6.

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

17. 06. 2009

18. 06. 2009 godz. 14. 00

7.

Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

17. 06. 2009

19. 06. 2009 godz. 15. 00

8.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).

12. 06. 2009

19. 06. 2009 godz. 15. 00

9.

Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym).

 

24. 06. 2009 godz. 12. 00

10.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

19. 06. 2009 godz. 10. 00

24. 06. 2009 godz. 12. 00

 

11.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach kandydatów.

19. 06. 2009 godz. 10. 00

26. 06. 2009 godz. 12. 00

12.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru).

30. 06. 2009 godz. 12. 00

13.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30.06. 2009 godz. 12. 00

02. 07. 2009 godz. 13. 00

14.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

02. 07. 2009 godz. 14. 00

15.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

03. 07. 2009

07. 07. 2009 do godz. 12.00

16.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

7. 07. 2009 od godz. 12. 00

17.

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.

8.07.2009

31.08.2009

Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5832326