tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne
Napisał Sekretariat   
Wtorek 16 czerwca 2009

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami pozalekcyjnymi, pod koniec tego roku szkolnego, szkoła przystąpiła do projektu "Nowoczesna Szkoła". Projekt jest organizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 Opis projektu znajduje się na stronie

W ramach tego przedsięwzięcia, 10 uczniów technikum informatycznego uczestniczy w dodatkowych zajęciach programowania w środowisku Java. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 1530 do 1805.

Projekt „Nowoczesna szkoła" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych województwa lubelskiego oraz ich uczniów. W projekcie uczestniczy 11 szkół z całego terenu województwa lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2009 do 31 stycznia 2011r.

Cele projektu:

§  wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów szkół zawodowych

§  wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół zawodowych 

§  przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy 

§  modernizacja oferty kształcenia zawodowego 

§  wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne 

§  wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia (w wyniku praktyki) 

§       wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem
z systemu oświaty

W ramach projektu zaplanowane zostały:

1.        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, informatyki, matematyki oraz przedsiębiorczości.

2.        Dodatkowe zajęcia wyrównujące dla uczniów z problemami w nauce z matematyki oraz języka polskiego.

3.        Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego.

4.        Doradztwo edukacyjno-zawodowe przyczyniające się do efektywnego poruszania się uczniów na rynku pracy (m.in. metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, indywidualne ścieżki kariery zawodowej, itd.).

5.        Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów mających szczególne problemy
w nauce, w formie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz grupowego, prewencyjnego doradztwa pedagogicznego.

6.        Materiały dydaktyczne dla szkół uczestniczących w projekcie, w tym specjalistyczne oprogramowanie, mapy, podręczniki, mikroskopy itp.

7.        Opracowanie w każdej szkole programu nowego kierunku kształcenia lub zmodyfikowanie dotychczasowego w celu dostosowania oferty kształcenia szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy.

8.        Wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop
z oprogramowaniem, drukarka laserowa), który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć.

       

 W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

1

zajęcia wyrównujące z matematyki

(3 grupy po 7 uczniów po 40 godz.)

2

zajęcia wyrównujące z języka polskiego

(3 grupy po 7 uczniów po 40 godz.)

3

dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

(2 grupy po 15 uczniów x 100 godz.)

4

dodatkowe zajęcia z informatyki         

(2 grupy po 10 uczniów x 100 godz.)

5

dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości

(1 grupa 20 uczniów x 30 godz.)

6

dodatkowe zajęcia z matematyki         

(1 grupa 10 uczniów x 50 godz.)

7

doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe

(1 grupa po 20 uczniów x 20 godz.)

8

doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne

(20 uczniów x 4 godziny - dla uczniów, którzy skorzystali z doradztwa grupowego)

9

indywidualne doradztwo psychologiczne

(5 uczniów x 5 godzin)

10

grupowe doradztwo pedagogiczne (prewencyjne)

(3 wykłady po 100 uczniów x 2 godz.)

 

                                                                                                                  

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają materiały dydaktyczne (podręczniki, słowniki) z których będą korzystali w trakcie zajęć.

            Szkoła otrzymała w ramach projektu otrzymała laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny i drukarkę.

            Ponadto w projekcie przewidziano dla każdej ze szkół wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na kwotę 5 000,00 zł, materiałów biurowych oraz użytkowaniem drukarki.

  

           W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze
w 3 grupach z matematyki, zajęcia wyrównawcze w 1 grupie z  j. polskiego, oraz zajęcia
 w 1 grupie z informatyki. Pozostałe zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2009 roku.

 

Koordynatorem projektu w szkole jest Eugeniusz Oreńczuk.

 

Ostatnia aktualizacja ( Środa 17 czerwca 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5832363