tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Informacja w sprawie egzaminu maturalnego w sierpniu 2009 roku - "sesja poprawkowa".
Informacja w sprawie egzaminu maturalnego w sierpniu 2009 roku - "sesja poprawkowa".
Napisał Sekretariat   
Środa 8 lipca 2009

1. Do egzaminu w sesji poprawkowej mogą przystąpić zdający, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych zadeklarowanych w danej sesji i nie uzyskali 30% punktów wyłącznie z jednego egzaminu w części ustnej albo w części pisemnej.

2. Egzamin w sesji poprawkowej (w części ustnej i pisemnej) przeprowadzany jest w szkołach, które ukończyli zdający uprawnieni do przystąpienia do egzaminu.

3. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, składa dyrektorowi szkoły macierzystej Oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego (załącznik 18 z Biuletynu) do dnia 7 lipca.

4. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji.

5. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ustalił Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

– egzamin pisemny (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia 2009 roku, początek godz. 9.00,
– egzaminy ustne – według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły w dniach 24-28 sierpnia 2009 roku.
Więcej informacji zostało zamieszczonych w systemie OBIEG w komunikatach serwisu dla dyrektorów szkół.

Ostatnia aktualizacja ( Środa 8 lipca 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5832180