tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Informacja w sprawie egzaminu maturalnego w sierpniu 2009 roku - "sesja poprawkowa".
Informacja w sprawie egzaminu maturalnego w sierpniu 2009 roku - "sesja poprawkowa".
Napisał Sekretariat   
Wednesday, 08 July 2009

1. Do egzaminu w sesji poprawkowej mogą przystąpić zdający, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych zadeklarowanych w danej sesji i nie uzyskali 30% punktów wyłącznie z jednego egzaminu w części ustnej albo w części pisemnej.

2. Egzamin w sesji poprawkowej (w części ustnej i pisemnej) przeprowadzany jest w szkołach, które ukończyli zdający uprawnieni do przystąpienia do egzaminu.

3. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, składa dyrektorowi szkoły macierzystej Oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego (załącznik 18 z Biuletynu) do dnia 7 lipca.

4. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji.

5. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ustalił Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

– egzamin pisemny (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia 2009 roku, początek godz. 9.00,
– egzaminy ustne – według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły w dniach 24-28 sierpnia 2009 roku.
Więcej informacji zostało zamieszczonych w systemie OBIEG w komunikatach serwisu dla dyrektorów szkół.

Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 08 July 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
Najlepsi
ePUAP2
ePUAP

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
3743173