tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Napisał Sekretariat   
Środa 26 sierpnia 2009

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2009 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2009 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej: -język polski -drugi przedmiot 11 stycznia 2010 r. 12 stycznia 2010 r. (podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
4 Ferie zimowe: 18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie 25 stycznia -7 lutego 2010 r.: Podlaskie. Warmińsko -Mazurskie 1 -14 lutego 2010 r.: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie 15 – 28 lutego 2010 r.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2010r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a c) w pozostałych szkołach podstawowych d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 12 stycznia 2010 r. 8 kwietnia 2010 r. 8 kwietnia 2010 r. 8 czerwca 2010 r. (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: -część humanistyczna -część matematyczno-przyrodnicza -część z języka obcego nowoŜytnego b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a: -część humanistyczna -część matematyczno-przyrodnicza -część z języka obcego nowoŜytnego c) w pozostałych gimnazjach: -część humanistyczna -część matematyczno-przyrodnicza -część z języka obcego nowoŜytnego d) dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c: -część humanistyczna -część matematyczno-przyrodnicza -część z języka obcego nowoŜytnego ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 11 stycznia 2010 r. 12 stycznia 2010 r. 13 stycznia 2010 r. 27 kwietnia 2010 r. 28 kwietnia 2010 r. 29 kwietnia 2010 r. 27 kwietnia 2010 r. 28 kwietnia 2010 r. 29 kwietnia 2010 r. 8 czerwca 2010 r. 9 czerwca 2010 r. 10 czerwca 2010 r. (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyŜszych w szkołach ponadgimnazjalnych ( z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9): 8 stycznia 2010 r (sesja zimowa) 30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna) (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyŜszych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 15 stycznia 2010 r. lub 18 czerwca 2010 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia
    Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej -język polski -drugi przedmiot -język ojczysty – w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej 11 maja 2010 r. 12 maja 2010 r. 13 maja 2010 r. (podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
11 Egzamin maturalny: -część ustna -część pisemna ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 4 – 28 maja 2010 r. początek 4 maja 2010 r. (podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe a) sesja zimowa -etap pisemny -etap praktyczny b) sesja letnia -etap pisemny -etap praktyczny ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 stycznia 2010 r. od 20 stycznia 2010 r. 21 czerwca 2010 r. od 22 czerwca 2010 r.
    (podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
13 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c Zgodnie z terminami sprawdzianu egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 12 stycznia 2010 r. 8 kwietnia 2010 r. 11 – 13 stycznia 2010 r. 27 – 29 kwietnia 2010 r.
  e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości: -w sesji zimowej -w sesji wiosennej f) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 11 – 12 stycznia 2010 r. 11 – 12 maja 2010 r. 4 maja 2010 r. (drugi dzień ustalają dyrektorzy szkół) 19 stycznia 2010 r. (sesja zimowa) 21 czerwca 2010 r. (sesja letnia) (podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy 4 czerwca 2010 r. (podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
14 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2010 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15 Ferie letnie 26 czerwca -31 sierpnia 2010 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Ostatnia aktualizacja ( Sobota 29 sierpnia 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5832209