tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Współpraca z UMCS w Lublinie
Współpraca z UMCS w Lublinie
Napisał Sekretariat   
Monday, 21 December 2009

Na początku grudnia ZSZ nr 1 i II LO sformalizował dłu­goletnią współpracę szkoły z pracownikami naukowymi UMCS. Tego dnia prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - rektor UMCS i Eugeniusz Omelczuk - dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie podpisali umowę o współpracy.

- ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie od kil­kunastu już lat bardzo owocnie współpra­cuje z UMCS w Lublinie - mówi dyrektor E. Omelczuk. - Na pierwszy plan wysuwa się współpraca szkoły z Instytutem Fizyki UMCS i miała ona do tej pory charak­ter nieformalny.
Formy dotychczasowej współpracy to m.in. wykłady prowadzone przez lubelskich fizyków dla uczniów „Mo-drzewiaka" (do tej pory odbyło się kilka­naście takich spotkań na terenie szkoły), dziewięcioletnia praca w Wojewódzkiej Komisji Konkursu na referat z zakresu as­tronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie­go Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad, udostępnia­nie materiałów i literatury naukowej dla zainteresowanych uczniów.
Uczniowie licz­nie uczestniczą w wyjazdach na wykłady, pokazy, spotkania, festiwale nauki i inne imprezy, organizowane przez UMCS.
Umowa konkretyzuje zasady współpra­cy oraz poszczególne zadania stron - uczel­ni i szkół. UMCS ma przede wszystkim objąć systemem konsultacji szczególnie uzdolnionych uczniów oraz prowadzić wy­kłady uwzględniające zagadnienia matural­ne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Położony jest tez szczególny nacisk na współpracę w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki oraz ułatwienia w do­stępie do księgozbioru uniwersyteckiego. Ze strony „Modrzewiaka" osobą odpowie­dzialną za tę współpracę jest Mirosław Trociuk, którego wkładu w sukcesy m.in. koła astronomicznego nie sposób przecenić.
Umowa jest częścią szerszej strategii powiatu włodawskiego, której celem jest głównie pomoc uczelni lubelskich dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 11 January 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
3987944