tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Współpraca z UMCS w Lublinie
Współpraca z UMCS w Lublinie
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 21 grudnia 2009

Na początku grudnia ZSZ nr 1 i II LO sformalizował dłu­goletnią współpracę szkoły z pracownikami naukowymi UMCS. Tego dnia prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - rektor UMCS i Eugeniusz Omelczuk - dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie podpisali umowę o współpracy.

- ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie od kil­kunastu już lat bardzo owocnie współpra­cuje z UMCS w Lublinie - mówi dyrektor E. Omelczuk. - Na pierwszy plan wysuwa się współpraca szkoły z Instytutem Fizyki UMCS i miała ona do tej pory charak­ter nieformalny.
Formy dotychczasowej współpracy to m.in. wykłady prowadzone przez lubelskich fizyków dla uczniów „Mo-drzewiaka" (do tej pory odbyło się kilka­naście takich spotkań na terenie szkoły), dziewięcioletnia praca w Wojewódzkiej Komisji Konkursu na referat z zakresu as­tronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie­go Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad, udostępnia­nie materiałów i literatury naukowej dla zainteresowanych uczniów.
Uczniowie licz­nie uczestniczą w wyjazdach na wykłady, pokazy, spotkania, festiwale nauki i inne imprezy, organizowane przez UMCS.
Umowa konkretyzuje zasady współpra­cy oraz poszczególne zadania stron - uczel­ni i szkół. UMCS ma przede wszystkim objąć systemem konsultacji szczególnie uzdolnionych uczniów oraz prowadzić wy­kłady uwzględniające zagadnienia matural­ne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Położony jest tez szczególny nacisk na współpracę w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki oraz ułatwienia w do­stępie do księgozbioru uniwersyteckiego. Ze strony „Modrzewiaka" osobą odpowie­dzialną za tę współpracę jest Mirosław Trociuk, którego wkładu w sukcesy m.in. koła astronomicznego nie sposób przecenić.
Umowa jest częścią szerszej strategii powiatu włodawskiego, której celem jest głównie pomoc uczelni lubelskich dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 11 stycznia 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5832304