tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow I SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY
I SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY
Napisał Sekretariat   
Wednesday, 10 February 2010

UWAGA !!!

 „ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI – ŻYCIE I DZIEŁO”

 

                                                                       

                                                                       

                                                                        „Wszyscy jak gdyby płyniemy w jednej łodzi Rzeczypospolitej,

                                                                 słusznie tedy, abyśmy jej wspólnymi siłami bronili przeciw               

                                                                  każdej nawałnicy.”

                                                                               

                                                                                 A. Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej” 

                                          

Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o życiu i działalności polityczno-społecznej A. Frycza                              

  Modrzewskiego wśród uczniów naszej szkoły,

- wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania osobowością A. Frycza Modrzewskiego,                

  jego imponującym dorobkiem i rolą w kulturze i historii narodowej,

- odkrycie tych wartości w pisarstwie publicystycznym patrona szkoły, które są aktualne

  także współcześnie,

- pogłębienie wiadomości o historii i kulturze polskiej doby renesansu,

- kształtowanie w młodzieży poczucia tożsamości kulturalnej i historycznej.

 

Organizacja konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie w 2 etapach:

Etap I – w formie pisemnego testu – 30.03.2010 r.(wtorek) o g. 9.00 w sali konferencyjnej warsztatów szkolnych.

Etap II – finał w formie ustnej – 13.04.2010 r. (wtorek) o g. 9.00 w czytelni biblioteki szkolnej.

 

Regulamin konkursu:

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dokładnego poznania życiorysu A. Frycza

    Modrzewskiego oraz ogólnej orientacji w jego działalności polityczno – społecznej

    oraz twórczości publicystycznej.

3. Teczki z materiałami bibliograficznymi do konkursu będzie udostępniane w czytelni 

     biblioteki szkolnej.

4. 10 najlepszych uczestników I etapu przejdzie do II etapu konkursu.

    Wszyscy oni otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego i historii.

   

 

    Natomiast trzy osoby, które zajmą pierwsze miejsca w finale konkursu, zostaną

    nagrodzone cennymi książkami o tematyce historycznej oraz ocenami celującymi

    z języka polskiego i historii.

5. Zgłoszenia przystąpienia do konkursu  przyjmują nauczyciele: P. Renata Sidoruk,

    P. Sławomir Potapczuk, P. Franciszek Malczewski.

 

Organizatorzy konkursu:

 

P. dyr. Halina Kononiuk – Patronat Honorowy

P. Renata Sidoruk – n-l bibliotekarz

P. Sławomir Potapczuk – n-l historii

P. Franciszek Malczewski – n-l historii

                                                            

                                                          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
3986965