tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII NASZEJ SZKOŁY
KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII NASZEJ SZKOŁY
Napisał Sekretariat   
Piątek 26 listopada 2010

SZKOLNY KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII NASZEJ SZKOŁY-ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 i II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO
WE WŁODAWIE ORAZ JEJ PATRONÓW-II WARSZAWSKIEJ BRYGADY SAPERÓW I ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

 

 

 

 

Wszyscy jak gdyby płyniemy

w jednej łodzi Rzeczypospolitej,

słusznie tedy, abyśmy jej wspólnymi siłami

bronili przeciw każdej nawałnicy.”

A. Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej”

 

 

Cele konkursu:

- popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii naszej szkoły i jej patronów -

II WBS (obecnie 2 Mazowieckiej Brygady Saperów) oraz życia i działalności polityczno-społecznej Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

- uświadomienie tradycji, znaczenia i miejsca naszej szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,

- wzbudzenie wśród naszych uczniów zainteresowania osobowością A. Frycza Modrzewskiego, jego znaczącym dorobkiem i rolą w kulturze i historii narodowej oraz europejskiej

- odkrycie tych wartości w pisarstwie publicystycznym patrona szkoły, które są aktualne

także współcześnie,

- odkrywanie historii swojej „małej ojczyzny” i tych jej treści, które są aktualne również dzisiaj,

- kształtowanie w młodzieży poczucia tożsamości kulturalnej i historycznej.

 

Organizacja konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej:

pisemny test – 17.12.2010 r.(piątek) o g. 10.00 w sali konferencyjnej warsztatów szkolnych.

 

 

 

 

Regulamin konkursu:

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy pierwszej naszej szkoły.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dokładnego poznania historii naszej szkoły i jej patronów – II WBS ( obecnie 2 MBS) oraz życiorysu A. Frycza Modrzewskiego, ogólnej orientacji w jego działalności polityczno – społecznej oraz twórczości publicystycznej.

3. Teczki z materiałami bibliograficznymi do konkursu będą udostępniane w czytelniach

bibliotek w obu budynkach szkolnych.

4. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca, zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną pamiątkowe dyplomy oraz bardzo dobre oceny z historii.

5. Wyniki uczestników konkursu zostaną ogłoszone 04.01.2011 r.(wtorek) o godz.8.00.

Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów oraz wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia odbędzie się 10.01.2011 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 na przerwie (po drugiej lekcyjnej) w czytelni biblioteki szkolnej przy ul. Modrzewskiego 24.

6. Zgłoszenia przystąpienia do konkursu przyjmują jego organizatorzy: P. Renata Sidoruk i P. Sławomir Potapczuk oraz nauczyciele bibliotekarze w obu bibliotekach szkolnych.

 

Patroni honorowi konkursu:

Starostwo Powiatowe we Włodawie

P. dyr. Eugeniusz Omelczuk

P. vicedyr. Halina Kononiuk

 

Organizatorzy konkursu:

P. Renata Sidoruk – n-l bibliotekarz

P. Sławomir Potapczuk – n-l historii

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Oferta edukacyjna
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
6182062