tarcza header image
Start arrow Projekty arrow Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne arrow O projekcie MUM
O projekcie MUM
Napisał Sekretariat   
Piątek 11 lutego 2011

Nazwa Projektu: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

 

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Uzasadnienie:

Projekt powstał w odpowiedzi na istnienie następujących problemów:

1.Obniżający się poziom wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki, którego główną przyczyną jest zmniejszenie liczby godzin z matematyki w cyklu kształcenia.

2.Znikoma liczba szkolnych kółek zajęć wyrównawczych matematyki

3.Niewielkie wsparcie merytoryczne dla uczniów uzdolnionych matematycznie, wynikające m.in. z zaniku kontaktu nauczycieli i uczniów z ośrodkami akademickimi

4.Zanik kółek zainteresowań z matematyki

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6750 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim w okresie 09.2010-08.2013.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 4050 uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie

2. Reaktywowanie lub wzmacnianie 90 szkolnych kółek zajęć wyrównawczych

3. Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 2700 uczniów uzdolnionych matematycznie.

4. Reaktywowanie lub wzmocnieniem 90 szkolnych kółek zainteresowań we współpracy ze szkołami wyższymi realizującymi projekt

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w kl. I w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) w roku szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie około 6750 uczniów pochodzących z 90 szkół, którzy będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (dla uczniów słabych), jak również rozszerzenia wiedzy z zakresu matematyki (dla uczniów zdolnych). W każdym z trzech województw zostanie wybranych po 30 szkół do zajęć wyrównawczych i po 30 szkół do zajęć rozszerzających z zakresu matematyki. Dana szkoła może otrzymać wsparcie zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych jak i rozszerzających. W zależności od potrzeb w szkole utworzonych zostanie od 2 do 4 grup 15 osobowych do zajęć wyrównawczych lub 2 grupy 15 osobowe do zajęć rozszerzających. Łączna liczba grup będzie wynosiła 450.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

 

Ostatnia aktualizacja ( Piątek 11 lutego 2011 )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski
Oferta edukacyjna
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
6114089