tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Umowa o współpracy ze Szkołą Średnią im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Umowa o współpracy ze Szkołą Średnią im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Napisał Sekretariat   
Wednesday, 28 September 2011

       Dnia 23 września 2011 r. w Wilnie została zawarta kolejna umowa o współpracy między Szkołą Średnią im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. Podpisali ją dyrektorzy obu szkół: Helena Juchniewicz i Eugeniusz Omelczuk w obecności m.in. starosty włodawskiego Pana Wiesława Holaczuka oraz licznie zgromadzonej społeczności szkolnej z Wilna. Jest to umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy, dotycząca rozszerzania i wspierania przyjacielskich kontaktów, wspomagania wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z Wilna z Ojczyzną w dziedzinie: nauki, oświaty, kultury, religii, turystyki i sportu. Obie szkoły zawarły porozumienie w zakresie wymiany młodzieży w celach edukacyjnych i poznawania miejsc pamięci narodowej. Wspólnej realizacji projektów edukacyjnych oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauczania i wychowania młodzieży. Podejmowania wspólnych inicjatyw popularyzujących naukę i współpracę obu szkół w zakresie edukacji. Uczniowie i nauczyciele polskiej Szkoły Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie już kilkakrotnie odwiedzali Włodawę oraz przebywali w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego, wypoczywając na koloniach polonijnych oraz spotykając się z uczniami szkoły i kadrą pedagogiczną. Zawsze takie spotkania odbywały się w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
Najlepsi

Ważne strony
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Powiat włodawski
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
3666570