tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Konkurs Znajomości Historii Naszej Szkoły
Konkurs Znajomości Historii Naszej Szkoły
Napisał Sekretariat   
Monday, 28 November 2011

SZKOLNY KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZE ZNAJOMOŚCI HISTORII NASZEJ SZKOŁY-ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGOWE WŁODAWIE ORAZ II WARSZAWSKIEJ BRYGADY SAPERÓW

 

                                                                                                                                                                                               „Jednym z najważniejszych środków zaoszczędzenia krwi
i ofiar składanych na wojnie przez żołnierza 
jest praca sapera, gdy jest celowa i ofiarna.”
 
 Józef Piłsudski
Warszawa, 22 luty 1922 r.
 

Cele konkursu:

- popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii naszej szkoły oraz II Warszawskiej Brygady Saperów (obecnie 2 Mazowieckiego Pułku Saperów), - uświadomienie tradycji, znaczenia i miejsca naszej szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,- wzbudzenie wśród naszych uczniów zainteresowania znaczącym dorobkiem II WBS jej rolą w historii oręża polskiego,        - odkrywanie historii swojej „małej ojczyzny” i tych jej treści, które są aktualne również dzisiaj,- kształtowanie w młodzieży poczucia tożsamości kulturalnej i historycznej. 
Organizacja konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej:–pisemny test – 24.01.2012 r.(wtorek) o g. 11.00 w sali konferencyjnej warsztatów szkolnych.

 Regulamin konkursu:

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy pierwszej naszej szkoły.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dokładnego poznania historii naszej szkoły oraz II WBS ( obecnie 2 MPS).

3. Teczki z materiałami bibliograficznymi do konkursu będą udostępniane w czytelniach  bibliotek w obu budynkach szkolnych.

4. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca oraz te, które otrzymają wyróżnienie, zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną pamiątkowe dyplomy oraz oceny z historii.

5. Wyniki uczestników konkursu zostaną ogłoszone 14.02.2012 r.(wtorek) o godz.9.30. Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów oraz wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia odbędzie się 16.02.2012 r. (czwartek) o godz. 11.30 na przerwie (po czwartej lekcyjnej) w czytelni biblioteki szkolnej przy ul. Modrzewskiego 24.  

6. Zgłoszenia przystąpienia do konkursu  przyjmują jego organizatorzy: P. Renata Sidoruk i P. Sławomir Potapczuk oraz nauczyciele bibliotekarze w obu bibliotekach szkolnych.  Organizatorzy konkursu:

P. Renata Sidoruk – n-l bibliotekarzP. Sławomir Potapczuk – n-l historii                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!! 

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 28 November 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
Najlepsi
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+
Dziennik

Ważne strony
Powiat włodawski
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
3875613