tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Nowe zasady rekrutacji
Nowe zasady rekrutacji
Napisał Sekretariat   
Wtorek 6 marca 2012

Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2012/2013 dostępna jest w pliku.

W jaki sposób będą naliczane punkty? ...

4. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wynikówegzaminu gimnazjalnego (podanego w procentach) , a tak że sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

· z języka polskiego

· z matematyki

· z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

· z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

· z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego : język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;język obcy (poziom podstawy) – 96% po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a. 20 punktów – ocena: celujący,

b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry,

c. 15 punktów – ocena: dobry,

d. 8 punktów – ocena: dostateczny,

e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu conajmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 1(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi, lub

b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

5. Rekrutacja kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą określa § 5 ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 6 marca 2012 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
5851282