tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 11 marca 2019

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  GASTRONOMICZNYCH

Rozszerzenia: język angielski, biologia.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

  HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań

  HGT.12.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

       Technikum żywienia i usług gastronomicznych stworzone jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu i przedsiębiorczych. Uczniowie zdobywają umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

     Technikum kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych, obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw. Szkoła posiada  dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

  Absolwent potrafi przygotować oferty różnych zakładów gastronomicznych, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:

·         we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),

·         na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych

·         w obiektach zbiorowego żywienia (stołówki, domy opieki…),

·         w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

·         w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

·         w organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług żywieniowych, cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

      Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach związanych z żywieniem i dietetyką, zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem, promocją i marketingiem usług.


Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych
To
jest klasa dla Ciebie!


 

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 11 marca 2019 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5843986