tarcza header image
Start arrow Dla Rodziców arrow KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Napisał Sekretariat   
Środa 30 października 2013
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2013 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2013 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

3 - 16 lutego 2014 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

17 lutego - 2 marca 2014 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

17 - 22 kwietnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)

3 stycznia 2014 r. lub

25 kwietnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

10 stycznia 2014 r.

lub

13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz. U. Nr 124 poz. 860 z póź. zm.) lub

27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r poz. 7)

(podstawa prawna § 2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 423 z póź. zm.)

9

Egzamin maturalny:

-  część ustna

-  część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

-  etap pisemny

-  etap praktyczny

b) w okresie letnim

-  etap pisemny

-  etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

-  dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

-  dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tyc w tych samych zawodach, w których kształcą technika

-  dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

-  dla absolwentów wszystkich typów szk prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

-  dla absolwentów techników, technikó' uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tyc samych zawodach, w których kształcą technika

-  dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkc zawodowe

(podstawa prawna:

§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

-  część pisemna

-  część praktyczna

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.

(podstawa prawna:

§1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunkó i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. z 2012 r. poz. 262)

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja ( Piątek 6 grudnia 2013 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5530458