tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow CIEKAWA BIOLOGIA
CIEKAWA BIOLOGIA
Napisał Sekretariat   
Niedziela 5 stycznia 2014

W naszej szkole ,,28 października 2013r. w ramach zajęć CIEKAWA BIOLOGIA  w sali nr 2  młodzież klas I i III  uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie na temat wirusa HPV i raka piersi.

13biol_001.jpg

Założenia ogólne programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
który realizuje nasza szkoła.

Program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, obejmuje tematykę profilaktyki raka szyjki macicy, oparty jest na następujących założeniach:

 • Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi,
 • Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Cel główny:

 • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Adresaci programu

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I),
 • Rodzice i opiekunowie uczniów,
 • Kadra pedagogiczna szkół.

Realizacja programu.

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” może być realizowany w ramach ścieżki edukacyjnej (międzyprzedmiotowej) – edukacja prozdrowotna oraz w trakcie lekcji przedmiotowych, takich jak biologia, wychowanie do życia w rodzinie i w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej.

Realizatorzy programu.

Realizatorami programu w szkole mogą być wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Szkoła może zaprosić również lokalnego eksperta, który w ramach prowadzonych zajęć poszerzy wiedzę uczniów.

13biol_002.jpg
13biol_003.jpg
13biol_004.jpg
13biol_005.jpg
13biol_006.jpg
13biol_007.jpg
Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 6 stycznia 2014 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5946069