tarcza header image
Start arrow Projekty arrow Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń arrow Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń
Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń
Napisał Sekretariat   
Środa 26 lutego 2014

        W dniach 19-21 lutego 2014 roku odbył się w naszej szkole cykl spotkań w ramach programu "Bezpieczna Szkoła - bezpieczny uczeń". W środę 19 lutego mlodzież uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Danutą Jamroz. Wykład pod tytułem "Nie jesteś sam" poruszał tematykę monitorowania sytuacji osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa". Wskazano możliwości pomocy w/w sytuacjach.

        21 lutego 2014r. włodawscy policjanci wspólnie z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Włodawie spotkali się z uczniami klas pierwszych technikum i liceum z naszej szkoły. Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu młodzieży. Rozpoczęło się od obejrzenia przez uczniów i nauczycieli filmu profilaktycznego nagranego przez włodawską Policję i Zakład Karny pt. ,,Prewencja”.

        W filmie osoby skazane na podstawie własnego świadectwa życia przestrzegają młodych ludzi przed wkroczeniem na złą drogę. Pokazują, jakie konsekwencje można ponieść za nieprzestrzeganie prawa oraz do czego prowadzi spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających. Po filmie wszyscy wysłuchali wystąpienia przedstawicielki Sanepidu, która przedstawiła prezentację multimedialną pt. ,,Stop dopalaczom. Zażywasz-przegrywasz.” obrazującą zdrowotne skutki zażywania środków psychoaktywnych. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z prezentacją pt. ,,W poszukiwaniu źródeł bezpieczeństwa”. Pani psycholog zwróciła szczególną uwagę na rodzinę, która zaspokaja naszą elementarną potrzebę bezpieczeństwa; na szkołę, która ma wspomagać rodzinę w wypełnianiu funkcji wychowawczych oraz na społeczeństwo, które powinno być wrażliwe na los drugiego człowieka.

       Na zakończenie spotkania wyświetlony został materiał filmowy obrazujący zachowania kierowców i pieszych, które mogą doprowadzić do wypadku drogowego oraz film profilaktyczny pt. ,,Śmierć czai się na drodze”. Po obejrzeniu przyczyn wypadków i ich skutków młodzież mogła uświadomić sobie, że życie to nie gra komputerowa i wszyscy mamy tylko jedno życie.

Panująca cisza podczas spotkania i uwaga, z jaką młodzież przyswajała przekazywaną wiedzę, mogą świadczyć o dużym zainteresowaniu poruszaną tematyką bezpieczeństwa.

Za Komendą Powiatową Policji we Włodawie

 

Ostatnia aktualizacja ( Czwartek 27 lutego 2014 )
Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski
Oferta edukacyjna
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
6115075