tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 17 marca 2014

 „Dziedzictwo kulturowe Żydów powiatu włodawskiego w obiektywie”

ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie 
przy współpracy:  Starostwa Powiatowego we Włodawie, Stowarzyszenia Upamiętniania Sobiboru i Fundacji  Stichting Sobibor z Amsterdamu  zaprasza do udziału w konkursie.

1.Cele konkursu:

· Poznawanie kultury judaistycznej.
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą judaistyczną.
· Twórcza obserwacja i dokumentowanie wzajemnego przenikania się kultur judaistycznej i innych narodów we Włodawie i okolicy
· Prezentacja możliwości twórczych  młodzieży  w dziedzinie fotografii.
2.Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do amatorów i profesjonalistów do 19 roku życia
3.Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac. Cykl zdjęć traktowany jako jedna całość należy wyraźnie zaznaczyć w karcie zgłoszenia.
4. Fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką fotograficzną. Minimalny format  nadsyłanych prac - 24 x 30 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout. Do zgłoszenia należy dołączyć zapis fotografii na nośniku CD. W katalogu zostaną zamieszczone (zgodnie z decyzją Komisji i Organizatorów) tylko te zdjęcia, które autorzy przyślą na nośniku CD.
5. Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i rok wykonania.
6. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem w terminie do  07 – 04 -2014 roku  na niżej podany adres:

ZSZ i II LO we Włodawie, ul. A.F. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.

7. Ocena prac konkursowych odbędzie się w dniu 11 – 04 - 2014 roku.
8. Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do udziału w wystawie pokonkursowej. Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
9. Autorzy prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie pokonkursowej otrzymają dyplomy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem.
11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
12. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
13. Szczegółowe informacje o konkursie  dostępne będą na stronach internetowych naszej szkoły www.2lo.wlodawa.pl

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5855221