tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 17 marca 2014

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ziemio nie zakrywaj krwi mojej”

I.Cele konkursu:

Szerzenie prawdy i wiedzy historycznej Sobiborze  i Holocauście, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada. Własne refleksje młodzieży inspiracją do wyrażenia w formie artystycznej - plastycznej słów ..Ci z was, którzy przeżyją, niech dadzą świadectwo. Niech świat się dowie, co się tutaj działo!

II.Tematyka konkursu

1.    Dramatyczne losy więźniów byłego hitlerowskiego obozu w Sobiborze, ze szczególnym uwzględnie­niem dziejów rodzin deportowanych do obozów koncentracyjnych i tam zmordowanych.

2.    Solidarność pomiędzy więźniami różnych narodowości i wyznań.

3.                  Rola muzeów i miejsc pamięci w budowaniu i utrwalaniu wiedzy o Sobiborze i innych obozów,  i Holokauście.

4.                  Rola ocalałych - ostatnich już świadków historii - w inspirowaniu myśli i kultywowaniu pamięci o zagładzie.

5.    Refleksje młodych ludzi po zwiedzeniu Sobiboru  - niemieckiego obozu  zagłady.

III.Organizatorzy

ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, Starostwo Powiatowe, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.

IV.Współorganizatorzy  

Stowarzyszenie Upamiętniania Sobiboru

V. Partnerzy zagraniczni:  Fundacja Stichting Sobibor z Amsterdamu

 

VI.Warunki uczestnictwa w konkursie

1.    Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.

2.    Grupy wiekowe: 11-15 lat, 16-21 lat.

3.    Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle).

4.    Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm).

5.    Prace bez oprawy w passe-partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.

6.    Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu pracy)

1.    tytuł pracy

2.    imię i nazwisko autora, wiek

3.    placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu z numerem kierunkowym i adresem elektronicznym);

4.    imię i nazwisko nauczyciela – instruktora;

 

VII.Termin i miejsce nadsyłania prac: Termin do 07 kwietnia 2014 r. na adres:ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, ul. A.F. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa z dopiskiem „konkurs plastyczny”

 

VIII.Jury

Posiedzenie jury 08 kwietnia 2014 r. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni:  artyści plastycy, historycy, pracownicy Muzeum we Włodawie

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej,  odbędą się w dniu 11 – IV – 2014 roku.

 1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

 

X. Uwagi dodatkowe

1.Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów z przeznaczeniem na cele archiwalne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.

1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.

2.    Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
5852325