Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

  TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka
Język obcy I – angielski
Język obcy II – niemiecki lub rosyjski

Kwalifikacje – BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Zdarza Ci się pomagać przy zabudowie z płyt gipsowo – kartonowych, malowaniu ścian, przyklejaniu glazury lub układaniu paneli na podłodze? Zastanawiasz się, ile czasu należy przeznaczyć na wykonanie tych prac, jak wycenić ich koszt, jak zorganizować dostawy materiałów?

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się wykonywać prace montażowe, okładzinowe i wykończeniowe. Organizować i kontrolować roboty wykończeniowe oraz sporządzać kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową.

Odbędziesz praktyki zawodowe w zakładach z branży budowlanej w wymiarze 8 tygodni.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie. Absolwent otrzymuje Suplement do Dyplomu – tzw. Europass w wersji angielskiej, dzięki któremu można podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent możesz pracować w firmach budowlanych specjalizujących się w pracach instalacyjnych, okładzinowych i wykończeniowych, wytwórniach i składach materiałów budowlanych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na uczelniach technicznych, w szczególności na kierunkach związanych z budownictwem i architekturą oraz projektowaniem wnętrz. Po spełnieniu określonych warunków możesz zdobyć uprawnienia budowlane.

Technikum: Technik robót wykończeniowych w budownictwie

To jest klasa dla Ciebie!

Skip to content