Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Są takie wydarzenia w historii Polski, których datę pamiętamy dokładnie, zarówno dzień, miesiąc, jak i rok. Dzień, w którym Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja należy do jednych z nich. Pierwsza w Europie, druga na świecie po konstytucji amerykańskiej, stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument doby polskiego oświecenia.
Skip to content