piątek, 22 października, 2021 Aktualności , home
  Choć sami mają dużo nauki, znaleźli czas, aby pomóc innym. 12 naszych licealistów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza zgłosiło się do Rejonowej Drużyny Wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Niemal wszyscy przeszli już...
czwartek, 21 października, 2021 Aktualności , home
Na ulicach w centrum miast, w parkach, w pobliżu posesji, w ogródkach coraz częściej spotkamy ptaki i zwierzęta, których jeszcze kilkanaście lat temu byśmy się nie spodziewali ujrzeć tak blisko ludzi. Prelekcję na ten...
środa, 20 października, 2021 Aktualności , home
Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu w Adampolu pomników. Jeden upamiętnia 9 poległych żołnierzy Armii Krajowej w bitwie pod Wyrykami stoczonej z Niemcami 8 maja 19...
czwartek, 14 października, 2021 Aktualności , home
Skromnie, w nielicznym gronie nauczycieli oraz uczniów, bez występów artystycznych i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Tak uczciliśmy Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólno...
środa, 13 października, 2021 Aktualności , home , Nasze działania
„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, d...
piątek, 08 października, 2021 Aktualności , home
To tytuł projektu proekologicznego, który będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Kwota dofinansowan...
piątek, 01 października, 2021 Aktualności , home , Nasze działania
Panowie Profesorowie i Drodzy Żacy niech Wam los niesie same zawodowe i uczniowskie radości, wspaniałe przygody, zadowolenie z podjętych wyzwań, spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życ...
poniedziałek, 27 września, 2021 Aktualności , home
Biegami oraz meczem w piłkę nożną uczciliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. Kolejna fala pandemii koronawirusa uniemożliwiła organizację im...

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie

Obiekty szkolne z lotu ptaka

 • Na pierwszym planie pracownia samochodowa
 • Po drugiej stronie ul. Modrzewskiego budynek główny szkoły - wejście główne
 • Po lewej jego stronie żółty internat
 • Za budynkiem głównym boisko sportowe do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkę, bieżnia i skocznia
 • Po jego lewej stronie warsztaty szkolne
 • Po prawej stronie budynku głównego duża hala sportowa połączona z budynkiem głównym, wewnątrz budynku głównego znajduje się też mała hala sportowa
 • Można ją zobaczyć na spacerze po szkole Zapraszamy

 • Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

 • Wojna przerwała funkcjonowanie szkoły, jej działalność reaktywowano w 1946 roku powołując Zasadniczą Szkołę Zawodową. Później zmieniają się nazwy placówki i jej lokalizacja, jednak na podkreślenie zasługuje rok szkolny 1965/66, kiedy to szkoła poszerzyła ofertę kształcenia o Technikum Mechaniczne. Pierwszą w dziejach szkoły maturę młodzież zdawała w czerwcu 1968 roku. Przemianowanie szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 nastąpiło w 1973 roku, kilka lat później patronem szkoły została II Warszawska Brygada Saperów.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami opracowanymi przez mgr Dariusza Sidoruka nauczyciela w-f w naszej szkole.
 • Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowywania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. W dyskusjach prowadzonych miedzy kierownictwem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie, nauczycielami i rodzicami, jasno rysowała się potrzeba stworzenia młodzieży Włodawy i okolic alternatywy w zakresie kształcenia licealnego. Należy w tym miejscu przypomnieć dwie postacie szczególnie zaangażowane w dzieło tworzenia II LO we Włodawie. Pierwszą osobą był mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, który kończąc swoją kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół. Druga osoba to prefekt ks. Adam Patejuk, który na wszelkie możliwe sposoby wspierał starania dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Cały projekt oraz argumenty za jego realizacją były wielokrotnie prezentowane w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, gdzie wcale nie było oczywiste, że we Włodawie powinno powstać kolejne liceum ogólnokształcące. Ostatecznie jednak konsekwencja w forsowaniu tego przedsięwzięcia oraz nadzieja, że przyczyni się ono do podniesienia jakości kształcenia we Włodawie, przekonały Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie Jerzego Masłowskiego do powołania nowej szkoły. W ten sposób 1 września 1991 roku dwie pierwsze klasy mogły rozpocząć naukę w II LO we Włodawie. Należy wspomnieć, że pierwszymi wychowawczyniami były: mgr Romana Kazimierczuk -kl. I LO„a” oraz mgr Jadwiga Woźniak - kl. I LO„b”. O tym, że nowe liceum spełniło oczekiwania środowiska niech świadczy fakt systematycznego zwiększania ilości oddziałów. Dyrektor mgr Marian Śpiewak, przewidując wzrastające zainteresowanie nową szkołą, zaproponował, aby w roku szkolnym 1993/94 powołać trzy klasy pierwsze. W następnym roku 1994/95 utworzono już cztery klasy pierwsze, w roku szkolnym 1995/96 chętnych do nauki w II LO we Włodawie wystarczyło na pięć klas pierwszych. Nie był to jeszcze koniec rozrastania się szkoły. W roku szkolnym 1999/2000 pierwszoklasiści utworzyli aż sześć klas, zaś w roku następnym już siedem. Taki stan rzeczy powoduje, że aktualnie młodzież uczęszczająca do II LO uczy się w 18 oddziałach. Praca liceum opiera się na Statucie Szkoły uchwalonym 21.12.1992r, a w następnych latach wzbogaconym o kolejne poprawki. W historii szkoły ważną datą był rok szkolny 1994/95. Wprowadzono wówczas nauczanie w trzech klasach autorskich o profilach: humanistyczno - kulturoznawczym, matematyczno - fizycznym oraz biologiczno - chemicznym. Nauczanie w tych klasach opiera się na realizacji programów autorskich. Program autorski z języka polskiego napisały: mgr Halina Kononiuk i mgr Antoniną Białobłocka. Program autorski z matematyki powstał w wyniku współpracy mgr Janiny Czelej z mgr Elżbietą Dejer. Programy z biologii i chemii to dzieło mgr Małgorzaty Trociuk i mgr Teresy Danilczuk. Mgr Mirosław Trociuk zadał sobie trud opracowania programu autorskiego z fizyki, a mgr Krzysztof Kusiuk przygotował program z historii. Wprowadzenie nauczania sprofilowanego wynikało z wyraźnie sygnalizowanych potrzeb i preferencji kandydatów do liceum. Prezentując w 2001r. w zarysie dziesięciolecie istnienia szkoły nie można zapomnieć o dacie 12.10.1996 roku. Wówczas II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie otrzymało imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego a także pięknie wykonany sztandar o bogatej symbolice. W tym okresie szkołą zarządzał Dyrektor Marian Śpiewak

Skip to content