czwartek, 08 grudnia, 2022 Aktualności , home
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Przyjaciele naszej szkoły! Włączamy się do akcji! Każdy może pomóc! Liczymy na Wasze wielkie serca!
Otrzymany certyfikat Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095634 pozwala nam na rokroczne, regularne organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów ZSZ. W ramach...
sobota, 03 grudnia, 2022 Aktualności , home
Drodzy czytelnicy, sympatycy konkursu! Po licznych konsultacjach i niełatwych wyborach zdecydowaliśmy w tym roku zaproponować literaturę polską o tematyce stalkingu.Wybrane książki z pewnością pozwolą Wam spojrzeć na ...
środa, 30 listopada, 2022 Aktualności , home , Ogród biblioteczny
     W listopadzie 2022 r. zakończył się jeden z początkowych etapów przedsięwzięcia pod nazwą „Ogród biblioteczny przy ZSZ Nr 1 i II LO”, który realizowany był w ramach konkursu „PozwólmyZiemi Oddychać...
środa, 23 listopada, 2022 Aktualności , home
Nasza szkoła wraz z innymi instytucjami pragnie włączyć się w realizację programu społecznego Szlachetna Paczka. Tym razem Szkolny Klub Wolontariusza zaprasza uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły do współpracy w ...
środa, 23 listopada, 2022 Aktualności , home
„Przyroda – naturalną formą schronienia w warunkach ekstremalnych” to tytuł szkolenia, które odbyło się w bibliotece szkolnej w ramach edukacji ekologicznej. 18 listopada 2022r. gościł w bibliotece szkolnej p. Pa...
poniedziałek, 21 listopada, 2022 Aktualności , home , Nasze działania
Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do dołączenia do grona życzliwych. Prosimy o założenie jutro żółtego ubrania lub chociaż jego elementu. Można skorzystać ze szkolnej skrzynki dobrych życzeń i napisać pozdrowien...

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie

Obiekty szkolne z lotu ptaka

 • Na pierwszym planie pracownia samochodowa
 • Po drugiej stronie ul. Modrzewskiego budynek główny szkoły - wejście główne
 • Po lewej jego stronie żółty internat
 • Za budynkiem głównym boisko sportowe do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkę, bieżnia i skocznia
 • Po jego lewej stronie warsztaty szkolne
 • Po prawej stronie budynku głównego duża hala sportowa połączona z budynkiem głównym, wewnątrz budynku głównego znajduje się też mała hala sportowa
 • Można ją zobaczyć na spacerze po szkole Zapraszamy

 • Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

 • Wojna przerwała funkcjonowanie szkoły, jej działalność reaktywowano w 1946 roku powołując Zasadniczą Szkołę Zawodową. Później zmieniają się nazwy placówki i jej lokalizacja, jednak na podkreślenie zasługuje rok szkolny 1965/66, kiedy to szkoła poszerzyła ofertę kształcenia o Technikum Mechaniczne. Pierwszą w dziejach szkoły maturę młodzież zdawała w czerwcu 1968 roku. Przemianowanie szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 nastąpiło w 1973 roku, kilka lat później patronem szkoły została II Warszawska Brygada Saperów.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami opracowanymi przez mgr Dariusza Sidoruka nauczyciela w-f w naszej szkole.
 • Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowywania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. W dyskusjach prowadzonych miedzy kierownictwem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie, nauczycielami i rodzicami, jasno rysowała się potrzeba stworzenia młodzieży Włodawy i okolic alternatywy w zakresie kształcenia licealnego. Należy w tym miejscu przypomnieć dwie postacie szczególnie zaangażowane w dzieło tworzenia II LO we Włodawie. Pierwszą osobą był mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, który kończąc swoją kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół. Druga osoba to prefekt ks. Adam Patejuk, który na wszelkie możliwe sposoby wspierał starania dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Cały projekt oraz argumenty za jego realizacją były wielokrotnie prezentowane w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, gdzie wcale nie było oczywiste, że we Włodawie powinno powstać kolejne liceum ogólnokształcące. Ostatecznie jednak konsekwencja w forsowaniu tego przedsięwzięcia oraz nadzieja, że przyczyni się ono do podniesienia jakości kształcenia we Włodawie, przekonały Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie Jerzego Masłowskiego do powołania nowej szkoły. W ten sposób 1 września 1991 roku dwie pierwsze klasy mogły rozpocząć naukę w II LO we Włodawie. Należy wspomnieć, że pierwszymi wychowawczyniami były: mgr Romana Kazimierczuk -kl. I LO„a” oraz mgr Jadwiga Woźniak - kl. I LO„b”. O tym, że nowe liceum spełniło oczekiwania środowiska niech świadczy fakt systematycznego zwiększania ilości oddziałów. Dyrektor mgr Marian Śpiewak, przewidując wzrastające zainteresowanie nową szkołą, zaproponował, aby w roku szkolnym 1993/94 powołać trzy klasy pierwsze. W następnym roku 1994/95 utworzono już cztery klasy pierwsze, w roku szkolnym 1995/96 chętnych do nauki w II LO we Włodawie wystarczyło na pięć klas pierwszych. Nie był to jeszcze koniec rozrastania się szkoły. W roku szkolnym 1999/2000 pierwszoklasiści utworzyli aż sześć klas, zaś w roku następnym już siedem. Taki stan rzeczy powoduje, że aktualnie młodzież uczęszczająca do II LO uczy się w 18 oddziałach. Praca liceum opiera się na Statucie Szkoły uchwalonym 21.12.1992r, a w następnych latach wzbogaconym o kolejne poprawki. W historii szkoły ważną datą był rok szkolny 1994/95. Wprowadzono wówczas nauczanie w trzech klasach autorskich o profilach: humanistyczno - kulturoznawczym, matematyczno - fizycznym oraz biologiczno - chemicznym. Nauczanie w tych klasach opiera się na realizacji programów autorskich. Program autorski z języka polskiego napisały: mgr Halina Kononiuk i mgr Antoniną Białobłocka. Program autorski z matematyki powstał w wyniku współpracy mgr Janiny Czelej z mgr Elżbietą Dejer. Programy z biologii i chemii to dzieło mgr Małgorzaty Trociuk i mgr Teresy Danilczuk. Mgr Mirosław Trociuk zadał sobie trud opracowania programu autorskiego z fizyki, a mgr Krzysztof Kusiuk przygotował program z historii. Wprowadzenie nauczania sprofilowanego wynikało z wyraźnie sygnalizowanych potrzeb i preferencji kandydatów do liceum. Prezentując w 2001r. w zarysie dziesięciolecie istnienia szkoły nie można zapomnieć o dacie 12.10.1996 roku. Wówczas II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie otrzymało imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego a także pięknie wykonany sztandar o bogatej symbolice. W tym okresie szkołą zarządzał Dyrektor Marian Śpiewak

Skip to content