Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Promocja wolontariatu

„Promocja wolontariatu w lokalnym środowisku. Obchody 20-lecia działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” – to tytuł projektu realizowanego w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z programu Aktywna Lubelszczyzna. Dofinansowanie w kwocie 5500 zł otrzymał Szkolny Klub Wolontariusza pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie.
 Celem projektu jest promowanie wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym a także zwrócenie uwagi na rolę wartości i autorytetów w życiu człowieka. 

Kalimera Hellada!

Tak, dobrze myślicie – nasza szkoła zaczyna kolejną mobilność w Grecji, u podnóży Olimpu!
Pierwszy dzień stanął dla nas pod znakiem spotkań organizacyjno-zapoznawczo-szkoleniowych. W ich czasie dowiedzieliśmy się nie tylko więcej o miejscu odbywania mobilności, ale także zapoznaliśmy się z nowymi miejscami pracy oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tego dnia technicy usług gastronomicznych i technicy hotelarstwa zapoznali się z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego, w tym kuchni, restauracji oraz recepcji. Technicy pojazdów samochodowych oraz technicy budownictwa zaznajomili się z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz technik wykonywania napraw oraz renowacji, obowiązujących w Grecji. Technicy informatycy uzyskali większą wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dzień ten z całą pewnością był dniem pełnym emocji! Już nie możemy doczekać się co przyniosą kolejne, kiedy to będziemy, nie tylko szlifować swoje umiejętności zawodowe, ale także odkrywać historię i piękno Grecji!

Uczniowie Modrzaka na spektaklu teatralnym

Młodzież naszej szkoły miała przyjemność doświadczyć dzisiaj edukacji teatralnej, obcować z kulturą, oglądając na żywo  sztukę teatralną pt. „Antygona” Sofoklesa na podstawie adaptacji lektury  klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Sofokles to jeden z największych, obok Ajschylosa i Eurypidesa, tragików starożytnej Grecji. Był aktorem oraz twórcą dramatów antycznych. Jego twórczość znajduje się w czołówce kanonu lektur obowiązkowych, a jego nazwisko oraz tytuły dramatów nieprzerwanie figurują na afiszach wielu teatrów na świecie. „Antygona” to sztuka ponadczasowa w swojej tematyce. Zgodnie z zasadą antycznej tragedii tytułowa bohaterka utworu Sofoklesa – Antygona – staje przed tragicznym wyborem – dwiema równorzędnymi racjami – prawem boskim i prawem ludzkim. Fatum jako przeznaczenie człowieka wypełnia los postaci tragicznej i wbrew jej woli prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Widzowie doświadczają katharsis, a więc swoistego oczyszczenia, polegającego na intensywnym przeżyciu litości lub trwogi, co w konsekwencji zapewnia wyzwolenie z tych uczuć.

Czytaj więcej

Choroby zakźne

Dnia 16 września br odbyło się spotkanie z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  we Włodawie Pania Ewa Kędzierskią na temat chorób zakaźnych w ramach obchodzonego w Polsce w dniach 12-19 września br. TYGODNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH . Młodzież wysłuchała wykładu wzbogacając swoją wiedzę na temat profilaktyki i rozwoju chorób zakaźnych .

Skip to content