Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Bartosz Demczuk finalistą 70 Olimpiady Chemicznej

Bartosz jest uczniem klasy czwartej o profilu biologiczno-chemicznym. 

W dn. 22 i 23.03.2024 roku w gmachu Politechniki Warszawskiej walczył o tytuł laureata 70 Olimpiady Chemicznej. Cieszymy się i gratulujemy sukcesu, zwłaszcza że już jako finalista Bartek otrzymuje 100% na maturze z chemii i indeks na większość uczelni na kierunkach związanych z biologią lub chemią oraz na niektóre uczelnie medyczne.

Czytaj więcej

Rejonowa Licealiada w Tenisie Stołowym Drużynowym

W dniu 19 marca 2024 roku w Piaskach odbyła się Rejonowa Licealiada w Tenisie Stołowym Drużynowym. Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów w kategorii dziewcząt i tyle samo w kategorii chłopców. Drużynę dziewcząt z naszej szkoły reprezentowały: Wołodko Nikola, Wawruch Amelia i Jarząbek Paulina, zaś drużynę chłopców: Proniuk Karol, Nawrocki Mikołaj oraz Bartsch Julian. Zawody rozegrano tzw. „systemem rosyjskim”, tzn. drużyna, która przegrała dwa mecze, kończyła jednocześnie rywalizację. Nasi chłopcy znaleźli się w pierwszej dziesiątce, zajmując siódme miejsce, z kolei nasze uczennice po walecznych meczach, które wygrały dzięki posiadanym umiejętnościom, dobrej taktyce i opanowaniu, zajęły pierwsze miejsce. Brawo! Zgodnie z przepisami, drużyny, które na zawodach zajęły pierwsze bądź drugie miejsce awansują do rywalizacji szczebla wojewódzkiego, która odbędzie się 26 marca w Biłgoraju. W związku z powyższym nasze uczennice zakwalifikowały się i będą reprezentowały Modrzaka na zawodach wojewódzkich.
Opiekunem drużyn podczas zawodów w Piaskach był Mariusz Kuśmirek. Serdecznie gratulujemy zacnych wyników w sporcie i godnego reprezentowania naszej społeczności uczniowskiej.
Czytaj więcej

Prewencja w „Modrzaku”

W dniach 04.03 i 14.03 funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włodawie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia w naszej szkole.

Zajęcia poruszały kwestie uzależnień, hejtu, odpowiedzialności karnej , przemocy i cyberprzemocy. To istotne zagadnienia służą budowaniu właściwych i pożądanych społecznie postaw odpowiedzialnego i świadomego obywatela.

Czytaj więcej

Michał Goleman stypendystą „Lubelskiej kuźni talentów 2023-2024”

Z satysfakcją informujemy, że Michał Goleman uczeń klasy pierwszej Technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, otrzymał stypendium w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Projekt ten jest jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć realizowanych w nowo rozpoczętej perspektywie finansowej środków unijnych – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W obecnej edycji stypendium wynosi 6 tys. zł. Opiekunowie dydaktyczni, czyli nauczyciele szczególnie poświęcający swój czas wspieraniu stypendystów, od bieżącej edycji projektów będą otrzymywali za swoją pracę wynagrodzenie w wysokości 1200 zł.

Program jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego oraz w roku szkolnym 2023/2024 kontynuują naukę w szkołach zawodowych i mogą pochwalić się osiągnieciami w nauce i konkursach przedmiotowych.

Michałowi serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć i zachęcamy do dalszej pracy i rozwijania talentu. 

Opiekunem dydaktycznym Michała jest p. Stanisław Kwaśniewicz.

Czytaj więcej

Elita czyta

„Elita czyta – działania rozwijające czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pilotażowy program czytelniczy”.

 

Realizowany był w okresie 01.10. – 30.11.2023 r. pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie.

Działania projektu:

Projekt rozpoczęto od reaktywacji współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 2 we Włodawie. Przed pandemią wolontariusze czytali książki dzieciom w tym przedszkolu.

Zakupiono 20 leżaków do ogrodu bibliotecznego. Leżaki nie wstawiono do ogrodu
ze względu na porę roku. Jednakże zachęcano młodzież do czytania książek i brania udziału w konkursie czytelniczym. (80 osób bierze udział w XX edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży, w tym młodzież ze Szkoły Branżowej). Leżaki zostaną wyeksponowane w ogrodzie na wiosnę.

Czytaj więcej

Z wizytą w Akademii Bialskiej

W dniu 13.03.2024r uczniowie klas 3 liceum i 4 technikum z Modrzaka na zaproszenie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II wzięli udział w Dniach Otwartych uczelni. Wizyta była szansą na poznanie oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny. Równocześnie też na poznanie obiektów edukacyjnych, domu studenckiego, hali sportowej, bazy dydaktycznej. Oferta uczelni prezentowana była w sposób atrakcyjny dla młodzieży poprzez liczne konkursy, pokazy, testy umiejętności.

Czytaj więcej

Depresja nastolatków

Depresja nastolatków – kiedy powinniśmy zacząć się martwić?

Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca. Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku. Diagnoza depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń odżywiania. Obecnie wiadomo już, że zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w związku ze „złym zachowaniem”, mogą cierpieć z powodu depresji.

Najbliższe otoczenie odgrywa ważną rolę w diagnozie i terapii dziecka, ponieważ udzielone wsparcie może przyczynić się do poprawy stanu emocjonalnego młodego człowieka. Często konieczność kontaktu z lekarzem psychiatrą budzi u rodziców i opiekunów lęk. Rodzice wstydzą się i nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne, które ciągle jeszcze zbyt często, kojarzone są z dziwacznością i odrzuceniem. Najdłużej jak mogą odwlekają wizytę u lekarza, aby nie usłyszeć potwierdzenia swoich przeczuć i diagnozy. Ten mechanizm zaprzeczenia chorobie jest bardzo niebezpieczny, ponieważ utrudnia skorzystanie z różnych form działań terapeutycznych i wydłuża proces zdrowienia. A leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia – różnych form terapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej), warsztatów dla rodziców, psychoedukacji ale też w zależności od wskazań lekarza – farmakologii. Niezwykle ważna jest także pomoc rodziców, mająca na celu wspieranie dziecka i zapewnienie mu odpowiedniej opieki.

Czytaj więcej

KOLEJNY ETAP PROJEKTU – OGRÓD BIBLIOTECZNY W ZSZ NR 1 I II LO WE WŁODAWIE

   „Ogród biblioteczny w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” to projekt realizowany w naszej szkole, który zakłada estetyczne zagospodarowanie terenu wokół niej. Jest kontynuacją działań podjętych w lach 2021-2022, na które zostały pozyskane fundusze z zewnątrz. Powstał wtedy profesjonalny projekt ogrodu, przeprowadzono prace ziemne, porządkowe, przycięto drzewostan, wyodrębniono założenia projektowe, posadzono część roślin.
     Praca w ogrodzie dzielona jest na etapy. Wolontariusze i młodzież ze Szkoły Branżowej I stopnia wsparli realizację zakładania pierwszego etapu ogrodu poprzez włożenie dużej części pracy. Kolejnym etapem jest wyposażenie w małą architekturę ogrodową – ławki, pergole, taborety, leżaki.
    Wykonaniem i montażem ławek, pergol zajmują się nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami klas Szkoły Branżowej I stopnia.
    Projekt zakłada również edukację młodzieży z zakresu ochrony środowiska oraz spotkanie z autorem książek w ogrodzie bibliotecznym.
    Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i potrwa do końca czerwca 2024 roku. Środki na ten projekt w kwocie 25 000 zł zostały pozyskane z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Pomysłodawcą i koordynatorem działań jest pani Agnieszka Czuj.
Czytaj więcej
Skip to content