Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Rekrutacja drugiej grupy do projektu Europejski Modrzak kierunek Włochy

Rusza kolejna tura rekrutacji na praktyki zawodowe we Włoszech. Druga grupa uczniów swoją mobilność realizować będzie w terminie 04/10 – 15/10/2021 (+2 dni podróży).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

Grupą docelową prowadzonego procesu jest w sumie 40 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego oraz Technikum Pojazdów Samochodowych, w podziale na następujące liczebności:

W dniach 28/05 – 11/06/2021 odbędzie się rekrutacja drugiej grupy wyjazdowej, obejmującej:

Wypełnione formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!! J

W rekrutacji nie biorą udziału osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki do Włoch w terminie wrześniowym (przełożonym z maja)!!

 Europejski Modrzak – kierunek Włochy! 

Kolejny projekt praktyk zagranicznych jest w trakcie realizacji! Inicjatywa pt. Europejski Modrzak – kierunek Włochy! nr 2020-1-PL01-KA102-079255 jest realizowana w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – Regulamin.

Projekt realizowany jest w okresie 01/10/2020 – 31/12/2021, a mobilności edukacyjne – praktyki zawodowe we Włoszech, w terminach:
1/ 03/05 – 14/05/2021 (+2 dni podróży)
2/ 04/10 – 15/10/2021 (+2 dni podróży)

Grupą docelową projektu jest 80 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego oraz Technikum Pojazdów Samochodowych.

W dniach 24/02 – 10/03/2021 odbędzie się rekrutacja pierwszej grupy wyjazdowej, wyjeżdżającej na praktyki zawodowe do Włoch w terminie 3-14 maja 2021, tj.:
• 18 uczniów kształcących się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – formularz do pobrania,
 • 8 uczniów kształcących się w kierunku technik pojazdów samochodowych – formularz do pobrania,
• 8 uczniów kształcących się w kierunku technik informatyk – formularz do pobrania,
• oraz 6 uczniów kształcących się w kierunku technik budownictwa – formularz do pobrania.

Wypełnione formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!!

Skip to content