Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Podsumowanie projektu „Europejski Modrzak – kierunek Włochy!”

            Jeszcze raz Włochy… tym razem już tylko we wspomnieniach. 14 czerwca 2022 roku uczestnicy projektu „Europejski Modrzak – kierunek Włochy!” nr 2020-1-PL01-KA102-079255, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowali spotkanie podsumowujące, na którym podzielili się nabytą wiedzą i doświadczeniami, odebrali certyfikaty i zaświadczenia, jak również powspominali swoją włoską przygodę.

            W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta – Andrzej Romańczuk, przedstawicielka Rady Rodziców – Małgorzata Dejneka, dyrekcja szkoły – Eugeniusz Omelczuk, Ewa Capik, Mariusz Masłowski oraz uczniowie szkoły, wraz z opiekunami.

Czytaj więcej

Konkurs o patronie szkoły rozstrzygnięty!

„Mądrość rośnie z doświadczeń czy to własnych, czy cudzych, cnota – z naszego własnego postępowania”
 A. Frycz Modrzewski

            30 maja 2022r. w szkole odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły: „Andrzej Frycz Modrzewski – życie i twórczość”.

            Do konkursu przystąpiło 107 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Po sprawdzeniu prac, komisja w składzie: p. Ewa Capik, p. Jadwiga Stadnik, p. Marzena Puchalska, p. Anna Wójcik- Hawrył,  p. Halina Karpiuk stwierdziła, że tytuł „Modrzewiacy 2021/2022” oraz dofinansowanie do wycieczki szkolnej uzyskała klasa 2ado.  Pretendentami do nagrody głównej zostali uczniowie: Jan Biskup, Gabriel Iwaniuk, Albert Kamiński, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów w I. etapie konkursu.

Czytaj więcej

Ogród biblioteczny przy ZSZ Nr 1 i II LO

 Wkrótce, przy naszej szkole powstanie ogród biblioteczny. Teren wokół szkoły z pięknymi drzewami wysokimi, ok. 800 m2 będzie zagospodarowany pod ogród biblioteczny. Prowadzić będzie do niego wejście przez bibliotekę szkolną.  Głównym celem projektu jest nasadzenie młodych drzew i krzewów, edukacja proekologiczna, nabywanie przez młodzież praktycznych umiejętności ogrodniczych oraz zaangażowanie na rzecz szkoły w formie pracy wolontarystycznej.  Długofalowym efektem projektu jest możliwość korzystania całej społeczności szkolnej z ogrodu, wykorzystywania do lekcji, spotkań klasowych, organizacji imprez kulturalnych , integracyjnych i bibliotecznych.

Kwota 10.000 zł została pozyskana ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego w ramach konkursu Pozwólmy Ziemi Oddychać. Fundusze pozwolą zrealizować początkowe etapy tworzenia ogrodu.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest p. Agnieszka Czuj

Dzień Otwarty w Modrzaku!

            Wyjątkowy Dzień Otwartych Drzwi w Modrzaku pełen wspaniałych wrażeń i niezapomnianych wspomnień przechodzi już do historii i pamięci naszych zacnych gości. To wielkie święto, na które zostali zaproszeni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z Włodawy i z powiatu włodawskiego. Ponad trzystu przyszłych absolwentów podstawówek przeszło tego dnia przez progi naszej szkoły, by zwiedzić Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Licem Ogólnokształcące we Włodawie i poznać bogaty wachlarz kierunków i zawodów. Wszyscy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny, gdyż uczniowie Modrzaka wraz z nauczycielami przygotowali dla swoich przyszłych kolegów lekcje otwarte w klasach o wszystkich profilach nauczania, ale oprócz tego na naszych miłych gości czekało sporo atrakcji – pokazy fizyczne, doświadczenia chemiczne i biologiczne, prezentacje matematyczne. Klasa medialno-prawnicza zaciekawiła odbiorców ciekawym filmem oraz konkursami literackimi i prawniczymi. Nasi goście mogli wziąć udział w quizach językowych. Ósmoklasiści zobaczyli nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. W salach informatycznych zaprezentowano zajęcia z robotyki.

Czytaj więcej

Wyniki naszych techników informatyków w III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych CMI

Od października w naszej szkole odbywały się dodatkowe zajęcia z programowania i rozwiązywania problemów algorytmicznych w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” organizowanego przez Politechnikę Łódzką.  Uczestnicy zajęć mogli sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując i wysyłając rozwiązania zadań w dwóch konkursach zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką, III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych i Lidze Algorytmicznej w swoim przedziale wiekowym (klasy 2 i wyżej szkoły ponadpodstawowej). 

Czytaj więcej

„ Modrzacy” jadą na wycieczkę w ramach programu MEiN: Poznaj Polskę 2022

W dniu 26.05.2022r. młodzież ZSZ Nr 1 i II LO wyjedzie do Warszawy na wycieczkę, z której 80 % środków pochodzi z dofinansowania ministerialnego. Podróż odbędzie się do ciekawych i atrakcyjnych miejsc, np. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, tańczyć będzie tańce dworskie a także zapozna się z bogatą polską sztuką wojenną w Muzeum Wojska Polskiego.
To całodniowe przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wspomagać ma także realizację podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, urozmaicając zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. To praktyczne odkrywanie śladów historii i wspaniała integracja społeczności szkolnej.

Skip to content