Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Uczniowie Modrzaka na spektaklu teatralnym

   Młodzież naszej szkoły miała przyjemność doświadczyć dzisiaj edukacji teatralnej, obcować z kulturą, oglądając na żywo sztukę teatralną pt. „Antygona” Sofoklesa na podstawie adaptacji lektury klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Sofokles to jeden z największych, obok Ajschylosa i Eurypidesa, tragików starożytnej Grecji. Był aktorem oraz twórcą dramatów antycznych. Jego twórczość znajduje się w czołówce kanonu lektur obowiązkowych, a jego nazwisko oraz tytuły dramatów nieprzerwanie figurują na afiszach wielu teatrów na świecie. „Antygona” to sztuka ponadczasowa w swojej tematyce. Zgodnie z zasadą antycznej tragedii tytułowa bohaterka utworu Sofoklesa – Antygona – staje przed tragicznym wyborem – dwiema równorzędnymi racjami – prawem boskim i prawem ludzkim. Fatum jako przeznaczenie człowieka wypełnia los postaci tragicznej i wbrew jej woli prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Widzowie doświadczają katharsis, a więc swoistego oczyszczenia, polegającego na intensywnym przeżyciu litości lub trwogi, co w konsekwencji zapewnia wyzwolenie z tych uczuć.
W widowisku teatralnym, które mieliśmy dzisiaj przyjemność oglądać wyrazistość postaci została osiągnięta dzięki intrygującej grze aktorskiej. Warto podkreślić godną owacji rolę kostiumów antycznych. Na ścianach i fasadach ruin wyświetlane były specjalne efekty świetlne, dające oprawę wizualną, odpowiednio zsynchronizowane z narracją i muzyką. Sztuka teatralna została nagrodzona brawami, a wrażenia artystyczne na długo pozostaną w pamięci widzów.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE kwartalnik – e-gazetkę prawną, pt.: „PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU W INTERNECIE” 

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

       W piątek 8 września uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystego ślubowania. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego. Historię patronów szkoły przedstawił nauczyciel historii p. Sławomir Potapczuk. Mówiąc o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, podkreślił ponadczasowość głoszonych przez niego postulatów, takich jak wolność, tolerancja, godność człowieka. Uczniowie poznali także genezę, formowanie się we Włodawie i działalność 2. Warszawskiej Brygady Saperów  obecnie  2. Mazowieckiego Pułku Saperów im. gen. dyw. Tadeusza Kossakowskiego, patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, z którą zapoznał p. Mariusz Czuj.

Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

            Czwartego września, zacni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie, w szczególności pierwszoklasiści, przekroczyli progi szkoły ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, by rozpocząć edukację i podjąć proces wychowawczy młodzieży w Modrzaku. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji społeczności naszej szkoły w Kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Druga część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły na hali sportowej. Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: wicestarosta powiatu włodawskiego p. Tomasz Korzeniewski, zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego – patrona naszego Zespołu Szkół Zawodowych p. ppłk Mariusz Łuszczyński, por. Paweł Borodziuk reprezentujący dowódcę 191 Batalionu lekkiej piechoty w Woli Uhruskiej p. mjr. Adama Panasiuka, przeor klasztoru Paulinów we Włodawie – proboszcz parafii pw. św. Ludwika – o. Marek Nowacki, komendant Powiatowej Policji we Włodawie p. podinsp. Norbert Romanek, dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie p. płk. Jacek Sankowski, komendant placówki Straży Granicznej we Włodawie p. mjr Grzegorz Niewiadomski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie p. bryg. Robert Barszczewski, przewodniczący Rady Rodziców ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie p. Andrzej Rusiński oraz rodzice naszych uczniów, grono pedagogiczne i żacy Modrzaka. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zainaugurowano wprowadzeniem pocztu sztandarowego przez uczniów klas wojskowych. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.
Czytaj więcej

Informacja dla uczniów przyjętych do internatu

1. Kwaterowanie osób przyjętych do internatu odbędzie się 03 września 2023r.
(niedziela) od godziny 14:00 do godziny 21:00.
2. Do internatu uczniowie przywożą ze sobą rzeczy osobistego użytku
(ręczniki, przybory toaletowe, klapki pod prysznic, obuwie na zmianę,
talerzyk, sztućce, kubek).
3. Internat zapewnia pościel (kołdry, poduszki oraz poszwy).
4. Wyżywienie jest planowane od dnia 04 września od śniadania.
Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania w internacie można uzyskać
pod numerem telefonu: (82) 572 17 74 wew. 44

Skip to content