Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

KOLEJNY ETAP PROJEKTU – OGRÓD BIBLIOTECZNY W ZSZ NR 1 I II LO WE WŁODAWIE

   „Ogród biblioteczny w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” to projekt realizowany w naszej szkole, który zakłada estetyczne zagospodarowanie terenu wokół niej. Jest kontynuacją działań podjętych w lach 2021-2022, na które zostały pozyskane fundusze z zewnątrz. Powstał wtedy profesjonalny projekt ogrodu, przeprowadzono prace ziemne, porządkowe, przycięto drzewostan, wyodrębniono założenia projektowe, posadzono część roślin.
     Praca w ogrodzie dzielona jest na etapy. Wolontariusze i młodzież ze Szkoły Branżowej I stopnia wsparli realizację zakładania pierwszego etapu ogrodu poprzez włożenie dużej części pracy. Kolejnym etapem jest wyposażenie w małą architekturę ogrodową – ławki, pergole, taborety, leżaki.
    Wykonaniem i montażem ławek, pergol zajmują się nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami klas Szkoły Branżowej I stopnia.
    Projekt zakłada również edukację młodzieży z zakresu ochrony środowiska oraz spotkanie z autorem książek w ogrodzie bibliotecznym.
    Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i potrwa do końca czerwca 2024 roku. Środki na ten projekt w kwocie 25 000 zł zostały pozyskane z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Pomysłodawcą i koordynatorem działań jest pani Agnieszka Czuj.
Czytaj więcej

Polesia czar – ochrona przyrody Bagiennej Krainy

22 lutego 2024 roku spotkaliśmy się z p. dr Arkadiuszem Iwaniukiem, przewodnikiem Poleskiego Parku Narodowego. Poprzez ciekawy wykład: „ Polesia czar – ochrona przyrody Bagiennej Krainy” przybliżył obszar Polesia, zapoznał z formami ochrony przyrody na tym terenie. Są to m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Ewenementem na skalę Europy jest jedyny w Polsce rezerwat dedykowany żółwiowi błotnemu. Zwrócił uwagę, że Dolina Bugu jest podwójnie chroniona, ze względu na przyrodę a także na granicę państwa. Przestrzeń ta jest zabrana ludziom, a oddana zwierzętom. To , co wyróżnia nasze tereny, to obszar bagienny, trzęsawiska, torfowiska, jeziora, lasy „poleskie”, łąki naturalne. Na koniec polecił książkę Michała Książka „Droga 816”, opowieść o Pograniczu, o splątaniu i nakładaniu się na siebie kultur, kierunków, wyznań, znaczeń…

Od Edenu do Rodzinnych Ogródków Działkowych

23 stycznia 2024 roku młodzież wzięła udział w warsztatach związanych z historią ogrodów. Pan dr Arkadiusz Iwaniuk wprowadził w tematykę wykładem: „Od Edenu do Rodzinnych Ogródków Działkowych – historia ogrodów, czyli jak stworzyć blisko siebie cząstkę raju?”. Przedstawił dzieje ogrodnictwa, omówił kulturowe i historyczne wpływy, które ukształtowały dzisiejsze ogrody. W drugiej części prelegent zaktywizował młodzież zapraszając do zaprojektowania miejskiej przestrzeni publicznej, osiedlowej, ogrodu wiejskiego i angielskiego.

Czytaj więcej

Zielone miasta przyszłości

W dniu 13 grudnia 2023 roku gościliśmy w naszej szkole architekta krajobrazu – pana Marcina Marciochę, który poprowadził ciekawą prelekcję na temat: „Zielone miasta przyszłości”. Smart city to idea łącząca wiele działań prowadzących do rozwoju miast, w którym będzie się żyło przyjemniej, zdrowiej, wygodniej i taniej. To miejskie tereny zielone pomagające dbać o jakość powietrza i ochronę klimatu. Dlatego też dzisiejsze wizje miast przyszłości kładą nacisk na rozwój i jakość przestrzeni publicznej bazującej na idei zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Wyjazd na praktyki zagraniczne do Włoch na mocy przyznanej Akredytacji Erasmusa – EDYCJA 3!

Otrzymany w 2020 r. certyfikat Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-095634 pozwala nam na rokroczne, regularne organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów ZSZ Nr 1 i II LO. W ramach kolejnej, trzeciej już edycji działań grupa 26 uczniów, pod opieką dwóch nauczycieli z ramienia szkoły wyjedzie na 2 tygodnie do Włoch!

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118425 jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., zaś mobilność edukacyjną – wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe, zorganizowane we współpracy z włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale zaplanowano na termin: 29/04 – 10/05/2024 (+3 dni podróży).

Grupą docelową projektu jest w sumie 26 uczniów Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

W dniach 6 – 20 grudnia 2023 r. odbędzie się rekrutacja grupy wyjazdowej, tj.:

Wypełnione ręcznie lub komputerowo formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA WŁOSKĄ PRZYGODĘ!! 

Wyjazd na praktyki zagraniczne do Grecji na mocy przyznanego aneksu do umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063663, w ramach Akredytacji Erasmusa

Otrzymany certyfikat Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095634 pozwala nam na rokroczne, regularne organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów ZSZ. W ramach drugiej edycji, udało nam się uzyskać dodatkowe środki, a co za tym idzie – zorganizować dodatkową mobilność, w ramach której grupa 7 uczniów, pod opieką 1 nauczyciela z ramienia szkoły wyjedzie na 2 tygodnie do Grecji.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063663 jest realizowany w okresie 01/06/2022 – 31/05/2024, zaś mobilność edukacyjną – zagraniczne praktyki zawodowe, zorganizowane we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. zaplanowano na termin: 30/10 – 10/11/2023 (+ 4 dni podróży).

Grupą docelową drugiej mobilności jest w sumie 7 uczniów Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

W dniach 18/09 – 25/09/2023 odbędzie się rekrutacja grupy wyjazdowej, tj. w sumie 7 uczniów kształcących się w kierunku:

Wypełnione formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!! J

 

Tu możesz obserwować życie ptasiej rodziny!

W budce lęgowej z podłączoną kamerą audio-video na terenie naszej szkoły zagnieździła się sikorka – wyczekiwana od dwóch lat! W tym roku budkę opuściło 6 młodych sikorek.

Sikorka jest częstym mieszkańcem przydomowych ogrodów i miejskich parków. Jest niewielkim mięsożernym ptakiem, który zbliżył się do człowieka. Sezon lęgowy zaczyna się u nich pod koniec kwietnia i trwa do początku lipca. W tym czasie para lęgowa może odchować nawet dwa lęgi w roku. Samica składa od 6 do 14 jaj w gnieździe uwitym z mchu, sierści zwierząt i piór. Jaja są koloru białego, kuliste o długości 1,5 cm.

Jaja wysiaduje tylko samica, a partner w tym czasie przynosi jej pożywienie. Inkubacja trwa około dwóch tygodni. Młode po wykluciu są do 20 dni intensywnie karmione przez oboje rodziców, po czym opuszczają gniazdo. Jednak nie są jeszcze całkowicie samodzielne i rodzice dokarmiają je przez okres 1-2 tygodni.

Obserwacja ptasiej rodziny jest możliwa dzięki sfinanowaniu budki lęgowej z wmontowaną kamerą przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program Aktywna Lubelszczyzna w ramach projektu „Bądź eko!” w 2021 w roku. Pomysłodawcą i koodynatorem projektu była p. Agnieszka Czuj.
Celem tego projektu była pomoc ptakom poprzez tworzenie miejsc rozrodu. Młodzież pod kierunkiem stolarza zrobiła budki lęgowe i umieściła na terenie szkoły.

Informacje o sikorkach zostały zaczęrpnięte z artykułu Krzysztofa Dudka: „Wszystko o sikorkach”.

Ciąg dalszy pratktyk w Grecji

Po wspaniałym weekendzie, w poniedziałek ponownie wszyscy ruszyliśmy do pracy. Technicy żywienia i usług gastronomicznych, wykorzystując odpowiednie składniki i techniki, uczyli się przygotowywać regionalne potrawy. Technicy hotelarstwa, realizując różnorodne zadania leżące w obowiązkach recepcjonisty, obsługiwali gości hotelowych. Technicy pojazdów samochodowych określali zakresy naprawy poszczególnych elementów pojazdów samochodowych, aby później sprawniej dokonywać wymian, montaży i napraw. Technicy informatycy importowali dane z plików SQL, a także wyszukiwali dane, aktualizowali je, dodawali nowe oraz usuwali istniejące, modyfikując strukturę tabeli.
W poniedziałek udało nam się również spędzić wspólnie trochę czasu! Wykorzystując wolny od pracy moment wszyscy razem udaliśmy się do, położonej w górach, urokliwej wioski – Stary Panteleimon. Spróbowaliśmy tam kolejnych lokalnych specjałów, a także zachwycaliśmy się przepięknymi widokami na całą Riwierą Olimpijską, wypatrując przy tym w oddali jednego z trzech placów Półwyspu Chalcydyckiego – Kasandry.

Czytaj więcej
Skip to content