Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

KOLEJNY ETAP PROJEKTU – OGRÓD BIBLIOTECZNY W ZSZ NR 1 I II LO WE WŁODAWIE

   „Ogród biblioteczny w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” to projekt realizowany w naszej szkole, który zakłada estetyczne zagospodarowanie terenu wokół niej. Jest kontynuacją działań podjętych w lach 2021-2022, na które zostały pozyskane fundusze z zewnątrz. Powstał wtedy profesjonalny projekt ogrodu, przeprowadzono prace ziemne, porządkowe, przycięto drzewostan, wyodrębniono założenia projektowe, posadzono część roślin.
     Praca w ogrodzie dzielona jest na etapy. Wolontariusze i młodzież ze Szkoły Branżowej I stopnia wsparli realizację zakładania pierwszego etapu ogrodu poprzez włożenie dużej części pracy. Kolejnym etapem jest wyposażenie w małą architekturę ogrodową – ławki, pergole, taborety, leżaki.
    Wykonaniem i montażem ławek, pergol zajmują się nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami klas Szkoły Branżowej I stopnia.
    Projekt zakłada również edukację młodzieży z zakresu ochrony środowiska oraz spotkanie z autorem książek w ogrodzie bibliotecznym.
    Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i potrwa do końca czerwca 2024 roku. Środki na ten projekt w kwocie 25 000 zł zostały pozyskane z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Pomysłodawcą i koordynatorem działań jest pani Agnieszka Czuj.
Czytaj więcej

Polesia czar – ochrona przyrody Bagiennej Krainy

22 lutego 2024 roku spotkaliśmy się z p. dr Arkadiuszem Iwaniukiem, przewodnikiem Poleskiego Parku Narodowego. Poprzez ciekawy wykład: „ Polesia czar – ochrona przyrody Bagiennej Krainy” przybliżył obszar Polesia, zapoznał z formami ochrony przyrody na tym terenie. Są to m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Ewenementem na skalę Europy jest jedyny w Polsce rezerwat dedykowany żółwiowi błotnemu. Zwrócił uwagę, że Dolina Bugu jest podwójnie chroniona, ze względu na przyrodę a także na granicę państwa. Przestrzeń ta jest zabrana ludziom, a oddana zwierzętom. To , co wyróżnia nasze tereny, to obszar bagienny, trzęsawiska, torfowiska, jeziora, lasy „poleskie”, łąki naturalne. Na koniec polecił książkę Michała Książka „Droga 816”, opowieść o Pograniczu, o splątaniu i nakładaniu się na siebie kultur, kierunków, wyznań, znaczeń…

Od Edenu do Rodzinnych Ogródków Działkowych

23 stycznia 2024 roku młodzież wzięła udział w warsztatach związanych z historią ogrodów. Pan dr Arkadiusz Iwaniuk wprowadził w tematykę wykładem: „Od Edenu do Rodzinnych Ogródków Działkowych – historia ogrodów, czyli jak stworzyć blisko siebie cząstkę raju?”. Przedstawił dzieje ogrodnictwa, omówił kulturowe i historyczne wpływy, które ukształtowały dzisiejsze ogrody. W drugiej części prelegent zaktywizował młodzież zapraszając do zaprojektowania miejskiej przestrzeni publicznej, osiedlowej, ogrodu wiejskiego i angielskiego.

Czytaj więcej

Zielone miasta przyszłości

W dniu 13 grudnia 2023 roku gościliśmy w naszej szkole architekta krajobrazu – pana Marcina Marciochę, który poprowadził ciekawą prelekcję na temat: „Zielone miasta przyszłości”. Smart city to idea łącząca wiele działań prowadzących do rozwoju miast, w którym będzie się żyło przyjemniej, zdrowiej, wygodniej i taniej. To miejskie tereny zielone pomagające dbać o jakość powietrza i ochronę klimatu. Dlatego też dzisiejsze wizje miast przyszłości kładą nacisk na rozwój i jakość przestrzeni publicznej bazującej na idei zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Tu możesz obserwować życie ptasiej rodziny!

W budce lęgowej z podłączoną kamerą audio-video na terenie naszej szkoły zagnieździła się sikorka – wyczekiwana od dwóch lat! W tym roku budkę opuściło 6 młodych sikorek.

Sikorka jest częstym mieszkańcem przydomowych ogrodów i miejskich parków. Jest niewielkim mięsożernym ptakiem, który zbliżył się do człowieka. Sezon lęgowy zaczyna się u nich pod koniec kwietnia i trwa do początku lipca. W tym czasie para lęgowa może odchować nawet dwa lęgi w roku. Samica składa od 6 do 14 jaj w gnieździe uwitym z mchu, sierści zwierząt i piór. Jaja są koloru białego, kuliste o długości 1,5 cm.

Jaja wysiaduje tylko samica, a partner w tym czasie przynosi jej pożywienie. Inkubacja trwa około dwóch tygodni. Młode po wykluciu są do 20 dni intensywnie karmione przez oboje rodziców, po czym opuszczają gniazdo. Jednak nie są jeszcze całkowicie samodzielne i rodzice dokarmiają je przez okres 1-2 tygodni.

Obserwacja ptasiej rodziny jest możliwa dzięki sfinanowaniu budki lęgowej z wmontowaną kamerą przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program Aktywna Lubelszczyzna w ramach projektu „Bądź eko!” w 2021 w roku. Pomysłodawcą i koodynatorem projektu była p. Agnieszka Czuj.
Celem tego projektu była pomoc ptakom poprzez tworzenie miejsc rozrodu. Młodzież pod kierunkiem stolarza zrobiła budki lęgowe i umieściła na terenie szkoły.

Informacje o sikorkach zostały zaczęrpnięte z artykułu Krzysztofa Dudka: „Wszystko o sikorkach”.

Pierwszy etap projektu „Ogród biblioteczny” – ukończony!

     W listopadzie 2022 r. zakończył się jeden z początkowych etapów przedsięwzięcia pod nazwą „Ogród biblioteczny przy ZSZ Nr 1 i II LO”, który realizowany był w ramach konkursu „PozwólmyZiemi Oddychać” ze środków Fundacji PKO BP. W ramach dofinansowania powstał profesjonalny projekt ogrodu, który zaprojektował p. Marcin Marciocha – architekt krajobrazu, zakupiono rośliny i ziemię. Dzięki pracy młodzieży z klas Szkoły Branżowej 1 stopnia pod kierunkiem p. Edwarda Pochwatki, i p. Wiesława Banacha oraz pracowników Firmy WZURiB został przygotowany teren pod nasadzenia. W ramach prac przygotowawczych wykopano i przeniesiono eksponaty maszyn, naprawiono elementy ogrodzenia, zlikwidowano przerośnięty skalniak. Od września uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w zajęciach mających na celu omówienie projektu, poszczególnych założeń, planowanie prac przygotowawczych i wykonawczych. Pod opieką architekta krajobrazu młodzież pracowała nad wytyczeniem założeń projektowych, wysadzała rośliny w ogrodzie, przycinała obecne nasadzenia. Na koniec zabezpieczyła przed przemarznięciem młode sadzonki.
W przedsięwzięcie organizacji ogrodu zaangażowali się również pracownicy i nauczyciele naszej szkoły.
Wszystkim kibicującym naszemu projektowi serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej

Ogród biblioteczny przy ZSZ Nr 1 i II LO

 Wkrótce, przy naszej szkole powstanie ogród biblioteczny. Teren wokół szkoły z pięknymi drzewami wysokimi, ok. 800 m2 będzie zagospodarowany pod ogród biblioteczny. Prowadzić będzie do niego wejście przez bibliotekę szkolną.  Głównym celem projektu jest nasadzenie młodych drzew i krzewów, edukacja proekologiczna, nabywanie przez młodzież praktycznych umiejętności ogrodniczych oraz zaangażowanie na rzecz szkoły w formie pracy wolontarystycznej.  Długofalowym efektem projektu jest możliwość korzystania całej społeczności szkolnej z ogrodu, wykorzystywania do lekcji, spotkań klasowych, organizacji imprez kulturalnych , integracyjnych i bibliotecznych.

Kwota 10.000 zł została pozyskana ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego w ramach konkursu Pozwólmy Ziemi Oddychać. Fundusze pozwolą zrealizować początkowe etapy tworzenia ogrodu.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest p. Agnieszka Czuj

Skip to content