Projekt Praca przymusowa: Opracowanie wystawy objazdowej i materiałów edukacyjnych dla szkół obejmuje 8 organizacji – szkoły, muzea i miejsca pamięci oraz samorządy z Austrii, Włoch i Polski. Powyższe instytucje opracowują wystawę objazdową zawierającą materiały edukacyjne. W ten sposób zaspokajana jest europejska potrzeba, aby większa liczba uczniów zainteresowała się tematem systemów byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, Zagłady i jej związku ze współczesnością.