Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Czytaliśmy dla pokoju…

    Pod koniec października br. 42 uczniów z dziesięciu klas ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego, wychowawców i nauczycieli bibliotekarzy, włączyło się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2022. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „ Czytanie dla pokoju…”

       Uczniowie zaprezentowali upamiętniające wydarzenia wojenne fragmenty książek, wiersze, teksty piosenek i utwory muzyczne. Dopełnieniem spotkania były wymowne cytaty oraz plakaty. Na zasadzie kontrastu: „ wojna – pokój” przybliżyły słuchaczom tragizm wojennych wydarzeń, ale też skłoniły do refleksji.

       Rozważania o niszczycielskich skutkach wojny – w kontekście zarówno całych narodów, jaki poszczególnych jednostek- były jednocześnie okazją do podkreślenia takich wartości, jak: pokój, tolerancja, empatia czy szacunek dla drugiego człowieka.

Niezwykle wzruszające spotkanie!

      „Czytanie dla pokoju…” w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2022 to jedna z form promocji czytelnictwa i rozwijania zainteresowań uczniów. To m.in. książki przybliżają historię, uczą właściwych postaw, pomagają zrozumieć współczesny świat.

        Dziękuję wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację spotkania, nauczyciel bibliotekarz, Halina Karpiuk.

(Uczestnicy spotkania: kl. 1 keb; 2kmb; kl. 3 ado; kl. 2abo; kl. 3 co; kl. 1 abo, kl. 1co; kl. 3bo,
kl. 2pe, kl. 2co.)

Skip to content