Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Elita czyta

„Elita czyta – działania rozwijające czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pilotażowy program czytelniczy”.

 

Realizowany był w okresie 01.10. – 30.11.2023 r. pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie.

Działania projektu:

Projekt rozpoczęto od reaktywacji współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 2 we Włodawie. Przed pandemią wolontariusze czytali książki dzieciom w tym przedszkolu.

Zakupiono 20 leżaków do ogrodu bibliotecznego. Leżaki nie wstawiono do ogrodu
ze względu na porę roku. Jednakże zachęcano młodzież do czytania książek i brania udziału w konkursie czytelniczym. (80 osób bierze udział w XX edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży, w tym młodzież ze Szkoły Branżowej). Leżaki zostaną wyeksponowane w ogrodzie na wiosnę.

Zakupiono nowości czytelnicze dla dzieci, młodzieży i rodziców (14 egzemplarzy), promowane podczas prelekcji dla rodziców. Wszystkie egzemplarze wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej.

Zainicjowano akcję czytania dzieciom w Miejskim Przedszkolu Nr 2 we Włodawie. Grupa 7 wolontariuszy wzięła udział w spotkaniu z nauczycielem przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 2 we Włodawie, gdzie zapoznani zostali z opiekunami grupy „Misie”, koordynatorem wolontariatu w przedszkolu, salą, biblioteczką, dziećmi, zadaniami. (17.10.2023 r.)

Następnie odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z bibliotekarką, która zaprezentowała książki dla dzieci, nowości wydawnicze oraz zapoznała z ekspresywną techniką czytania. (30.10.2023 r.) Po przygotowaniu wolontariusze systematycznie, raz w tygodniu chodzą czytać książki dla dzieci. Odbyło się już kilka seansów czytelniczych w grupie Misie. Akcja czytania trwa. Jest jedną z form aktywności wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Prelekcja „Czytanie na głos jedną z form budowania relacji z dzieckiem” odbyła się 30.11.2023 r. dla rodziców dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 2 we Włodawie.

Spotkanie z autorem książek odbyło się w innej formie (wideo spotkań – 4 tematy). Wspólnie z Radą Rodziców przy ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie wykupiono dostęp do pakietu spotkań
z Michałem Zawadką – autorem wielu książek dla młodzieży. Dostęp do spotkań z autorem był aktywny do 12 lutego 2024 roku.

Skip to content