Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Finał I Powiatowego Konkursu Nadbużańska Fraza

W piątek, 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta gala finałowa I Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza, którego organizatorem i koordynatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. Współorganizatorami są Starostwo Powiatowe we Włodawie, gmina Wyryki oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk oraz Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz. W uroczystości wręczenia nagród wzięła udział Dyrekcja naszej szkoły. Do konkursu mogli zgłosić swoje prace uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie wiersza o dowolnej tematyce z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Uczestnicy napisali niezwykle ciekawe pod względem tematyki utwory poetyckie, podejmując treści dotyczące człowieka, jego natury, prezentując filozoficzne spojrzenie na świat oraz uwznioślając bogactwo lokalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Laur zwycięstwa sztuki poetyckiej zyskali uczniowie naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajął Jakub Rutkowski z klasy 1ie za wiersz pt. „Człowiek”, na drugim miejsce uplasowała się Gabriela Dadacz z klasy 2a/o za wiersz zatytułowany „Szoł Jadam”, trzecie miejsce zyskał Jan Kawiak z klasy 2ie nagrodzony za wiersz „Zakochany”. Opiekunem była Marta Ładak, polonistka ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Piotr Przeor, uczeń klasy 3it za wiersz pt. „Niepamięć”. Praca została przygotowana pod okiem Anny Łukaszewicz, nauczycielki polonistki. Laureaci, którzy odważyli się zmierzyć z wyzwaniem literackim otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody pieniężne. Prace konkursowe zostaną opublikowane w najbliższym numerze kwartalnika społeczno-kulturalnego “Wschód”. Wszyscy zaproszeni goście mogli delektować się laurem zwycięstwa młodych żaków podczas poczęstunku i uroczystej gali finału I Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszej pracy twórczej i poetyckich laurów!

Skip to content