Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Klasa wojskowa na obozie sportowo – obronnym

Dzisiaj uczniowie  klas o profilu wojskowym  ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, którzy realizują na co dzień edukację wojskową jako innowację pedagogiczną rozpoczęli obóz sportowo-obronny nad Jeziorem Białym w Okunince.  Dyrektor szkoły, Eugeniusz Omelczuk dokonał porannej odprawy opiekunów obozu i adeptów klasy wojskowej, instruując o zasadach bezpieczeństwa oraz życząc wspaniałej przygody. Pierwszego dnia obozowicze wykonali marsz  na orientację z Włodawy w miejsce obozowiska. Nasze dzielne zuchy samodzielnie będą przygotowywać posiłki, trzymać nocną wartę i co najważniejsze – zdobywać ważne umiejętności strategiczne i organizacyjne. Dzisiaj również uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do strzelania oraz w odbyli lekcję posługiwania się maskami przeciwgazowymi, odzieżą ochronną przed bronią chemiczną i biologiczną oraz aktywnie uczestniczyli w kursie z pierwszej pomocy.  Uczniowie wzięli dzisiaj udział w pokazach z psami obronno-patrolowymi oraz w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Życzymy udanego obozu!

Skip to content