Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Kolejna włoska przygoda Modrzaków!

W dniach 2-13 maja 2022 roku, 41 uczniów ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie odbyło praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach! Był to dla nich czas pełen nowych wrażeń, przygód, doświadczeń, w wyniku którego nabyli liczne kompetencje!

Projekt pt. „Europejski Modrzak – kierunek Włochy!” nr 2020-1-PL01-KA102-079255 to już czwarta samodzielna inicjatywa sektora VET, realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego we Włodawie. Dotychczas szkoła z sukcesem zrealizowała 3 projekty, w ramach których w sumie 220 uczniów miało okazję odbyć zagraniczne praktyki zawodowe. Fundusze pozyskiwane są z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (jak w przypadku niniejszego projektu) bądź Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywy podejmowane przez szkołę mają na celu umożliwianie młodzieży zdobywającej wykształcenie w ramach zawodów, w których kształci placówka, takich jak technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik budownictwa czy technik pojazdów samochodowych zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, osobistych i międzykulturowych.

W terminie 2-13 maja 2022 roku we Włoszech, w miejscowości Abano Terme przebywało 41 uczniów szkoły pod opieką 4 nauczycieli. Mieli oni okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie we włoskich przedsiębiorstwach wybranych branż. Każdy z uczniów w ramach wsparcia projektowego odbył przed wyjazdem szkolenia przygotowawcze z zakresu języka angielskiego i włoskiego, warsztaty kulturowe oraz przygotowanie organizacyjne, a następnie zrealizował za granicą 80 godzin zajęć praktycznych, które zaliczone im zostaną na poczet połowy wymaganego wymiaru praktyk zawodowych, obowiązkowych do ukończenia, aby zdobyć tytuł technika. Modrzaki pracowały w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach przy obsłudze międzynarodowych gości, ekspedycji śniadań czy w działach housekeeping (technicy hotelarstwa), w kuchni czy na serwisie restauracyjnym, realizując zamówienia (technicy żywienia i usług gastronomicznych) oraz warsztatach samochodowych (technicy pojazdów samochodowych) i firmie branży IT (technicy informatycy). Oprócz tego, zrealizowali bogaty program kulturowy, w ramach którego odwiedzili najpiękniejsze miasta północnego regionu Włoch! Do obowiązkowych punktów na ich mapie turystycznej należały:
– Wenecja, nazywana „Perłą Adriatyku”. W czasie tej wycieczki mieli okazję wysłuchać ciekawostek na temat historii wielkiego portu Europy, poznali lepiej życie mieszkańców miasta, a także odwiedzili niektóre jego zakątki, do których nie dociera każdy turysta. Odwiedzili też Plac Św. Marka, gdzie podziwiali bazylikę patrona miasta oraz Pałac Dożów, a także przeszli się w stronę Canale Grande, nad którym rozciąga się słynny most Rialto.
– Werona, czyli doskonale wszystkim znane miasto Romea i Julii. W czasie jego zwiedzania poznali wielowiekową historię miasta założonego jeszcze przez Starożytnych Rzymian oraz m.in. zobaczyli jego centralny punkt, czyli Arena di Verona, na której odbywają się liczne koncerty czy festiwale i stanowi on popularny punkt spotkań towarzyskich czy kulturalnych.
– Padwa, gdzie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat Bazyliki św. Antoniego, zwiedzając ją z przewodnikiem, spróbować słynnej zielonej kawy Pedrocchi, a także poszukać herbów rodzin słynnych polskich osobistości, uczęszczających niegdyś na Uniwersytet Padewski.

Bogatsi w nowe doświadczenia uczniowie wrócili do Włodawy zadowoleni i… w weneckich maskach! Te wrażenia pozostaną z nimi na długo i nigdy nie zapomną swojej włoskiej przygody, a na mocy uzyskanej Akredytacji w programie Erasmus+, ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie wyśle do Włoch i do Grecji jeszcze niejednego ucznia! Mówimy zatem… Ci vediamo pronto, Italia! – co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: Do zobaczenia wkrótce we Włoszech!

Skip to content