Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Konkurs o patronie szkoły rozstrzygnięty!

„Mądrość rośnie z doświadczeń czy to własnych, czy cudzych, cnota – z naszego własnego postępowania”
 A. Frycz Modrzewski

            30 maja 2022r. w szkole odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły: „Andrzej Frycz Modrzewski – życie i twórczość”.

            Do konkursu przystąpiło 107 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Po sprawdzeniu prac, komisja w składzie: p. Ewa Capik, p. Jadwiga Stadnik, p. Marzena Puchalska, p. Anna Wójcik- Hawrył,  p. Halina Karpiuk stwierdziła, że tytuł „Modrzewiacy 2021/2022” oraz dofinansowanie do wycieczki szkolnej uzyskała klasa 2ado.  Pretendentami do nagrody głównej zostali uczniowie: Jan Biskup, Gabriel Iwaniuk, Albert Kamiński, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów w I. etapie konkursu.
W dniu 08.05.2022r. uczniowie wzięli udział w dogrywce i wszyscy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. W wyniku dogrywki, najlepszym okazał się Gabriel Iwaniuk z klasy 2bo i to jemu przypadła w tym roku „Nagroda Dyrektora Szkoły 2021/2022” oraz zaszczytny tytuł „Modrzewiak Roku 2021/2022”. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!

            Nagrody i pamiątkowe dyplomy ufunduje Rada Rodziców naszej szkoły a uroczyste wręczenie odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

Skip to content