Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Mamy TO!!!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego otrzymały Certyfikat „Akredytacja Erasmusa” na lata 2021-2027. Oznacza to, że władze Programu zaakceptowały nasz plan rozwoju i kształcenia młodzieży wzbogacony o transgraniczną wymianę i współpracę. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować zagraniczne praktyki i szkolenia dla naszych uczniów.

Certyfikat Akredytacja Erasmusa
Skip to content