Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Nasza szkoła pamięta o zmarłych

Szkoła pamiętaTradycyjnie już nasi uczniowie tuż przed świętem zmarłych odwiedzili cmentarz wojenny oraz parafialny. Grabili liście, porządkowali groby i pomniki powstańców styczniowych oraz Włodawian – którzy oddali życie za ojczyznę. Zadbali o pomnik poświęcony akcji zorganizowanej przez oddział Jastrzębia na posterunek urzędu bezpieczeństwa przy policji we Włodawie. Byli także przy tablicach pamiątkowych (w kościele św. Ludwika we Włodawie) m.in. Włodawian, którzy zginęli w Auschwitz, żołnierzy 9 Pułku Artylerii Ciężkiej.

Ogólnopolska akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem „Szkoła pamięta” zorganizowana została po raz trzeci. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Skip to content