Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole!

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „Biblioteka szkolna: Moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia” stało się okazją do zebrania opinii użytkowników na temat znaczenia bibliotecznej przestrzeni w ich codziennym szkolnym życiu.

Uczniowie Koła Przyjaciół Biblioteki w ramach obchodów miesiąca bibliotek, w październiku podjęli następujące działania:

– przeprowadzili wywiady z uczniami na temat: Czym jest dla nich biblioteka szkolna?;

– wykonali użytkownikom biblioteki zdjęcia z „ukrycia” utrwalając niektóre czynności jakie uczniowie podejmują w bibliotece;

– zebrali opinie uczniów o roli biblioteki (w formie pisemnych wypowiedzi);

– zaprezentowali efekty swojej pracy wykonując gazetkę tekstowo – fotograficzną wyeksponowaną na hollu szkoły.

            Jak się okazało, najbardziej cenicie dobrą atmosferę: empatyczne panie bibliotekarki, cisza sprzyjająca odpoczynkowi, czytaniu książek, odrabianiu prac domowych; dobre miejsce do spotkań i rozmów z przyjaciółmi, spotkań Samorządu Uczniowskiego; możliwość prowadzenia rozmów na różne tematy; zaangażowanie w działalność biblioteki (konkursy, projekty edukacyjne, rozwijanie i eksponowanie swoich pasji, Koło Przyjaciół Biblioteki, Wolontariat), dobre warunki lokalowe: biblioteka usytuowana w centrum szkoły, przestronne pomieszczenia biblioteczne, dobre warunki do odpoczynku, wygodne, estetyczne fotele i kanapa, przytulny wystrój.

Gratulujemy pomysłów  uczniom zaangażowanym w organizację obchodów  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a szczególne podziękowanie składamy  wszystkim chętnym, którzy zechcieli wyrazić opinie o swojej szkolnej bibliotece.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

Skip to content