Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Pierwsze dni na praktykach we Włoszech

Buongiorno!

Po raz kolejny meldujemy się z Włoch, gdzie przez kolejne dwa tygodnie nasi uczniowie z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk będą szlifować swoje umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku.

Niedziela i poniedziałek stanęły dla nas pod znakiem przygotowania do pracy. Zaraz po przyjeździe odbyliśmy spotkanie informacyjne na temat miejsca i zasad odbywania naszej mobilności. Dni te obfitowały w liczne szkolenia, w tym te z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznaliśmy się wówczas z opiekunami i mentorami praktyk oraz stanowiskami pracy i zakresem obowiązków, które będą spoczywać na nas w kolejnych dniach. Co więcej, w poniedziałek przystąpiliśmy do wykonywania pierwszych zleconych nam zadań, realizując je z należytą starannością, aby już pierwszego dnia pokazać się z jak najlepszej strony.
Pełni energii i chęci do pracy z niecierpliwością wyglądamy kolejnych dni, w czasie których będziemy mieli okazję nie tylko zyskiwać doświadczenie, ale również poznawać kulturę i piękno urokliwej Italii!
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118425, realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe; Nr akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095634

Skip to content