Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Praktyki we Włoszech zostały rozpoczęte

To może oznaczać tylko jedno – zaczynamy naszą dwutygodniową przygodę w słonecznych Włoszech! Tu przez kolejne dni swoje umiejętności będą szlifować technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk.
 

Pierwszego dnia naszej mobilności wszyscy uczestniczyliśmy w serii spotkań organizacyjno-zapoznawczo-szkoleniowych. W ich czasie nie tylko dowiedzieliśmy się więcej o miejscu pobytu, ale przede wszystkim przeszliśmy szkolenie z zakresu BHP, a także te, które miały na celu bezpośrednie przygotowanie nas do pracy.
Tym samym gastronomowie dowiedzieli się jak we Włoszech wygląda organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami bezpieczeństwa oraz jak klasyfikuje się żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulturalnej. Hotelarze zapoznali się ze strukturą organizacyjno-prawną obiektu hotelarskiego oraz organizacją pracy recepcji hotelowej. Technicy pojazdów samochodowych zaznajomili się z rodzajami i charakterystyką dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki i naprawy. Technicy informatycy natomiast oprócz zapoznania z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, uzyskali obszerniejszą widzę na temat ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Cały dzień upłynął nam w przyjemnej atmosferze odkrywania tego co nieznane! Z niecierpliwością wyczekujemy jutrzejszego i kolejnych dni, w czasie których znowu będziemy doświadczać i odkrywać to co nowe!
 
Skip to content