Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Podsumowanie projektu „Europejski Modrzak – kierunek Włochy!”

            Jeszcze raz Włochy… tym razem już tylko we wspomnieniach. 14 czerwca 2022 roku uczestnicy projektu „Europejski Modrzak – kierunek Włochy!” nr 2020-1-PL01-KA102-079255, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowali spotkanie podsumowujące, na którym podzielili się nabytą wiedzą i doświadczeniami, odebrali certyfikaty i zaświadczenia, jak również powspominali swoją włoską przygodę.

            W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta – Andrzej Romańczuk, przedstawicielka Rady Rodziców – Małgorzata Dejneka, dyrekcja szkoły – Eugeniusz Omelczuk, Ewa Capik, Mariusz Masłowski oraz uczniowie szkoły, wraz z opiekunami.

            Spotkanie było okazją do obejrzenia prezentacji multimedialnej z miejsc, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe oraz zwiedzali najpiękniejsze miasta północnego regionu Włoch. Odbyły się też warsztaty zawodowe, a uczniowie wszystkich kierunków podzielili się nabytymi doświadczeniami. Podsumowanie projektu zakończyło się degustacją potraw kuchni włoskiej przygotowanych przez naszych uczniów, przy wsparciu Koła Gospodyń Miejskich Zosie Samosie.

Dotychczas szkoła z sukcesem zrealizowała 3 projekty, w których uczestniczyło 220 uczniów. Fundusze pozyskiwane są z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe bądź Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a na mocy uzyskanej Akredytacji w programie Erasmus+, ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie wyśle za granicę jeszcze niejednego ucznia! Inicjatywy podejmowane przesz szkołę mają na celu umożliwienie młodzieży zdobywającej wykształcenie w ramach zawodów, w których kształci placówka (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych) nabywania nowych kompetencji zawodowych, osobistych i międzykulturowych.

Skip to content