Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Podsumowanie wyników Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 27.05.2024r. w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyło się podsumowanie wyników Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Sczegóły na stronie .

Podczas tej uroczystości nie zabrakło też naszych uczniów. Mateusz Siwek, Jan Kawiak (ubiegłoroczny finalista) i Szymon Bobel  z klasy IV technik informatyk reprezentowali naszą szkołę na etapie regionalnym OIT w Telekomunikacji i Informatyce. W tym roku to Mateusz Siwek uzyskał tytuł „Finalisty Olimpiady” na etapie centralnym. Wszyscy zostali nagrodzeni i uzyskali stosowne zaświadczenia i dyplomy. Zaświadczenie Mateusza daje mu wstęp na wiele uczelni technicznych oraz  wynik 100% z części pisemnej egzaminu zawodowego

Podczas podsumowania na wniosek Zarządu „RKTiR” Stowarzyszenia Edukacyjno – Technicznego w Chełmie Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie wyróżnił Srebrną Odznaką Honorową NOT Pana Stanisława Kwaśniewicza, opiekuna naukowego naszych uczniów.

Skip to content