Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Podziękowanie  za udział w akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka 

 
Serdecznie dziękujemy za Wasze wielkie serca  i zaangażowanie na rzecz podopiecznych włodawskiego „Kamyka”. Samorząd Uczniowski zorganizował przedświąteczną zbiórkę rzeczową w naszej szkole.  Koordynatorem akcji była Marta Ładak, opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Przedstawiciele Modrzaka udali się z wizytą do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie, by odwiedzić dzieci i młodzież oraz złożyć życzenia świąteczne i przekazać paczki. Jesteśmy wdzięczni  wszystkim, którzy zaangażowali się w tę radosną akcję podzielenia się dobrem, a tym samym przyczynili się do uśmiechu na wielu dziecięcych twarzach…

Skip to content