Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Promocja wolontariatu

„Promocja wolontariatu w lokalnym środowisku. Obchody 20-lecia działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” – to tytuł projektu realizowanego w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z programu Aktywna Lubelszczyzna. Dofinansowanie w kwocie 5500 zł otrzymał Szkolny Klub Wolontariusza pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie.
 Celem projektu jest promowanie wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym a także zwrócenie uwagi na rolę wartości i autorytetów w życiu człowieka. 
Skip to content